Home > Werken en Leren

Werken en leren

Bij het Rijnlands Revalidatie Centrum werken ruim 400 medewerkers met ruim 60 verschillende beroepen. Zie hier het beroepenoverzicht:

Beroepenoverzicht RRC

Interesse in één van deze functies? Misschien is er een vacature. Bij het RRC werken naast mensen in loondienst ook vrijwilligers. Heeft u interesse? Lees hier meer.

RRC als werkgever: opleidingen medewerkers
Het Rijnlands Revalidatie Centrum werkt aan het blijvend vergroten van kennis en vaardigheden. Voor onze eigen medewerkers creëren we mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen. Jaarlijks wordt een opleidingsplan vastgesteld voor het hele revalidatiecentrum.

RRC als opleider
Het RRC leidt ook externe behandelaars op.

 • Wij bieden (in samenwerking met het LUMC en Sophia Revalidatie)  interne opleidingsplaatsen voor revalidatieartsen.
 • We zijn onderdeel van de opleiding van studenten geneeskunde tot basisarts.
 • Het RRC heeft sinds 2011 een zelfstandige erkenning voor opleidingsplaatsen tot GZ- psycholoog. In 2012 is de eerste GZ-psycholoog-in-opleiding begonnen. In 2017 werkt in dat kader een GZ-opleideling bij kinderrevalidatie.
 • Daarnaast zijn er stageplaatsen voor vele therapeutische en ondersteunende beroepen.
 • Stageplaatsen voor universitaire studenten, zoals studenten psychologie.
  • We hebben HBO-stageplaatsen voor verschillende disciplines
  • Op onze afdeling longrevalidatie lopen longartsen in opleiding van het LUMC hun stage.
  • Ieder jaar lopen vier eerstejaars studenten geneeskunde van het LUMC een verpleegstage bij de verpleegteams.
  • Op MBO-niveau zijn er stageplaatsen in de verpleegteams voor de opleiding Verpleegkunde.
  • Daarnaast bieden de sectoren Hart/Longrevalidatie en Volwassenenrevalidatie stageplaatsen op het terrein van Sport en Bewegen.
  • En ook binnen de ondersteunende diensten worden regelmatig MBO- en HBO-stagiaires geplaatst.

Medewerkers als docent
Bij verschillende opleidings- en zorginstellingen in de regio verzorgen onze medewerkers regelmatig cursussen, informatiebijeenkomsten en gastlessen, zo ook voor huisartsen en eerstelijns fysiotherapeuten.
Verschillende medewerkers van het RRC zijn naast behandelaar ook docent aan een HBO- opleiding. Zo zijn twee van onze fysiotherapeuten docent aan de opleiding fysiotherapie van de Hogeschool Leiden. En tot slot verzorgen medewerkers regelmatig scholing op symposia.