A-Z Behandelingen

Werdnig-Hoffmann (ziekte van)

Wat is Werdnig-Hoffmann?

Spinale musculaire atrofie (SMA) ofwel spinale spieratrofie is een ziekte waarbij de motorische cellen in het ruggenmerg niet goed functioneren. Deze zenuwcellen geven de signalen niet goed door naar de spieren. De spieren raken daardoor verlamd en worden dunner (atrofie). Er zijn verschillende vormen van SMA.

  • SMA type 1 (ziekte van Werdnig-Hoffmann): wordt meteen bij de geboorte al geconstateerd. Kinderen met SMA type 1 kunnen niet zelf leren zitten of staan. Deze vorm is ernstig, omdat de ademhalingsspieren verlamd raken.
  • SMA type 2. Bij dit type zal uw kind meestal wel kunnen zitten, maar niet kunnen lopen. Kinderen met SMA type 2 zijn afhankelijk van een rolstoel. Het verloop en de ernst van de ziekte wisselt behoorlijk per kind.
  • SMA type 3 (ziekte van Kugelberg-Welander). Deze vorm wordt meestal ontdekt als het kind tussen de 2 en 4 jaar is, maar soms ook pas op de volwassen leeftijd. Het verloop van deze vorm van SMA is wat milder. Kinderen met SMA type 3 leren meestal wel lopen.

Voor verdere beschrijving van de verschillende vormen verwijzen wij u naar de website van de Vereniging Spierziekten Nederland.

Bij het RRC maken we voor uw kind een revalidatieplan op maat. Het belangrijkste daarbij is dat we samen met uw kind voor zorgen dat hij of zij zo min mogelijk hinder ondervindt van de aandoening, of zo goed mogelijk zelf hulp kan organiseren.

SMA wordt bij het RRC behandeld als neuro-musculaire aandoening (NMA). Voor meer informatie over NMA en de behandeling daarvan klikt u hier.