Home > Volwassenen > Behandelafdelingen > Orthorevalidatie

Orthorevalidatie

Orthopedische revalidatie: voor wie?
Revalidatie is bedoeld voor volwassenen die vanwege een ziekte of handicap problemen ervaren in hun dagelijkse bezigheden. Men kan vanwege lichamelijke beperkingen bijvoorbeeld moeite hebben met lopen, het huishouden doen, wonen, werken, vervoer of met het uitoefenen van hobby’s. Revalidatie is erop gericht de gevolgen van uw ziekte of handicap zo veel mogelijk te verminderen en u zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Uw wensen en vragen staan hierbij centraal.

Het behandelteam Orthopedie behandelt mensen met orthopedische of traumatologische aandoeningen zoals beenamputatie, rugklachten en handletsel;

Op deze pagina leest u over:

 • Het verschil tussen klinische en poliklinische revalidatie
 • Het behandelteam
 • De revalidatie
 • De betrokkenheid van uw naasten

Het verschil tussen klinische en poliklinische revalidatie
Klinische revalidatie is nodig als u vanwege een ziekte of handicap (nog) niet in staat bent om voor uzelf te zorgen en in uw eigen huis te verblijven. U heeft intensieve begeleiding en ondersteuning nodig en verblijft dag en nacht in het revalidatiecentrum. U heeft tussen de therapieën tijd om te ontspannen, te recreëren of te rusten.

Poliklinisch wil zeggen dat u vanuit huis één of meerdere dagdelen in de week naar het revalidatiecentrum komt, waar u diverse behandelingen volgt. De therapieën worden zo veel mogelijk aansluitend gepland.

Het behandelteam
U wordt behandeld door een team van hulpverleners, die nauw met elkaar samenwerken. Afhankelijk van uw situatie zijn de volgende hulpverleners bij uw revalidatie betrokken:

 • revalidatiearts en arts-assistent
 • verpleegkundige
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • maatschappelijk werker
 • psycholoog
 • bewegingsagoog
 • activiteitenbegeleider
 • revalidatietechnicus
 • diëtist
 • manueel therapeut
 • orthopedisch instrumentmaker
 • orthopedisch schoenmaker

De teamleden hebben tijdens uw revalidatie regelmatig overleg om de behandelingen op elkaar af te stemmen. De revalidatiearts geeft leiding aan het behandelteam.

Revalidatie
De revalidatie begint met een onderzoeksperiode. Hierin brengen de leden van het behandelteam uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart. Aan de hand van deze gegevens stelt men samen met u uw behandeldoelen op. Deze doelen vormen het uitgangspunt voor uw revalidatie.

Naast individuele behandelingen zijn er ook groepsbehandelingen mogelijk zoals:

 • prothesegroep
 • conditiegroep
 • valtraining
 • zwemgroep
 • cognitiegroep
 • ontspanningsgroep
 • schrijfgroep


De betrokkenheid van uw naasten
Vaak heeft een ziekte of handicap ook gevolgen voor de mensen in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met hen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn zij welkom om op eigen initiatief of op uitnodiging van het behandelteam met u mee te komen.