Home > Volwassenen > Behandelafdelingen > Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie

Het behandelteam Oncologische revalidatie maakt deel uit van de Hart- en Longrevalidatie van het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Oncologische revalidatie is gestart in 2015. Daarvoor bood het RRC voor (ex-)kankerpatiënten het programma Herstel en Balans, een standaard programma dat voor alle patiënten hetzelfde was. Oncologische revalidatie is toegespitst en ingericht op de persoonlijke situatie van de patiënt.

Onderstaand leest u:
– Voor wie is de revalidatie bedoeld?
– Wat houdt revalidatie in?
– Inhoud van het programma
– Tijdsinvestering
– Meer weten?
– Aanmelding en vergoeding

Voor wie is oncologische revalidatie bedoeld?
Als u behandeld bent voor kanker, betekent het vaak niet dat alles meteen weer bij het oude is. Veel mensen hebben als gevolg van kanker of de behandeling ervan nog te kampen met bijvoorbeeld vermoeidheid, emotionele problemen en problemen met het oppakken van dagelijkse activiteiten zoals huishouden en werk. Voor hen biedt het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) een gespecialiseerde behandeling. De behandeling is met name bedoeld voor patiënten die curatief zijn behandeld (m.a.w. genezen zijn en geen uitzaaiingen hebben).

Wat houdt revalidatie in?
Revalidatie houdt in dat u met de verschillende gevolgen van uw kanker(behandeling) geholpen wordt. Op fysiek, psychisch én sociaal gebied. U krijgt hiervoor begeleiding van een gespecialiseerd team van behandelaren.

Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, diëtist en een maatschappelijk werker. Een psycholoog, logopedist of seksuoloog kunnen ook worden ingeschakeld. De behandelaren stemmen uw behandeling geregeld met elkaar af, om het beste resultaat met u te behalen.

Samen met het team gaat u werken aan uw persoonlijke doelen, bijvoorbeeld:

  • optimaliseren van uw conditie
  • beter omgaan met beperkte energie
  • meer vertrouwen in uw lichaam krijgen
  • nieuw emotioneel evenwicht bereiken
  • (gedeeltelijke) hervatting van activiteiten in huis, werk of hobby
  • beter omgaan met beschikbare energie
  • (gedeeltelijke) hervatting van de rol in het gezin/ sociale relaties

Medisch specialistische revalidatie onderscheidt zich van andere vormen van revalidatie (bijvoorbeeld in de eerstelijn) door het feit dat de behandelaren specifieke expertise hebben, uw behandeling met elkaar afstemmen en dat het team van behandelaren wordt aangestuurd door een medisch specialist.

Inhoud van het programma

De behandeling bestaat uit trainingen, informatiebijeenkomsten (modules), en soms individuele therapie.

Trainingen
U traint twee keer per week een uur, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het gaat hierbij om het opbouwen van de conditie en spierkracht zodat u uw dagelijkse activiteiten en sport weer kunt oppakken. Het trainingsprogramma wordt afgestemd op uw eigen niveau. Daarnaast is er aandacht voor ontspanning en leert u uw eigen grenzen opnieuw kennen. Aan het einde van het programma worden uw doelen geëvalueerd en maakt u samen met de fysiotherapeut een plan om de actieve leefstijl door te zetten na de revalidatie.

Informatiebijeenkomsten
Aan het begin van de revalidatie heeft u intakegesprekken met de revalidatiearts en de behandelaren om te bepalen wat uw doelen zijn en welke informatiebijeenkomsten (modules) voor u zinvol zijn. We bieden de volgende modules:

Informatiemodule: informatie over omgaan met de gevolgen van kanker

Module Energieverdeling: grip krijgen op vermoeidheid en omgaan met beschikbare energie

Module Psycho-educatie: verwerking van de gevolgen van uw ziekte, omgaan met stress en versterken van sociale steun

Module Arbeidsintegratie: advies over de terugkeer naar werk

Individuele behandeling
Als u last heeft van stemmingsklachten zoals somberheid, angst en verwerkingsproblematiek, kan de psycholoog u persoonlijke ondersteuning bieden. De diëtst kan u ook persoonlijk adviseren, evenals de logopedist en de seksuoloog.

Tijdsinvestering
Het programma is intensief en vraagt van u een beschikbaarheid van ongeveer vijf uur per week verdeeld over twee tot drie dagdelen. De behandeling duurt 12 à 14 weken.

Meer weten?
Meer informatie kunt u krijgen via de Balie Hart- en Longrevalidatie: 071- 5195 300.

Aanmelding en vergoeding
De revalidatiebehandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deelname heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist.