Home > Volwassenen > Behandelafdelingen > Hartrevalidatie

Hartrevalidatie

Het behandelteam Hartrevalidatie maakt deel uit van de Hart- en Longrevalidatie van het Rijnlands Revalidatie Centrum. De Hartrevalidatie is als één van de eerste hartrevalidatie-centra gestart in 1971 en heeft jarenlange ervaring en deskundigheid opgebouwd. Per jaar worden er nu ruim 1000 hartpatiënten gerevalideerd, waarbij er met name veel expertise is opgedaan in het revalideren van specifieke doelgroepen, zoals patiënten met hartfalen en patiënten met een ICD.

Hartrevalidatie vindt plaats in het revalidatiecentrum in Leiden. Er is zowel poliklinische als klinische hartrevalidatie mogelijk. Onderstaande informatie gaat over de poliklinische hartrevalidatie. Voor hartpatiënten die klinisch in het revalidatiecentrum verblijven stellen wij een individueel revalidatieprogramma op maat samen. Onderstaand leest u informatie over:

 • Hartrevalidatie voor wie?
 • Het behandelteam
 • De revalidatie
 • Trainingen
 • Informatiebijeenkomsten en cursussen
 • De betrokkenheid van uw naasten
 • Wat na de revalidatie?


Hartrevalidatie: voor wie?

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met een hartaandoening.
Dit zijn bijvoorbeeld mensen:

 • met hartklachten zoals angina pectoris.
 • die een hartinfarct hebben doorgemaakt.
 • met hartritmestoornissen.
 • met hartfalen.
 • met cardiomyopathie (aantasting van de hartspier).
 • die gedotterd zijn.
 • die een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan.
 • die een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben gekregen.
 • die een harttransplantatie hebben ondergaan.
 • die wachten op een hartoperatie.

Een hartaandoening kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Het vanzelfsprekende vertrouwen in uw eigen lichaam is vaak verminderd. Hartrevalidatie stelt u in staat uw dagelijks leven weer op te pakken en voort te zetten binnen uw eigen grenzen en mogelijkheden. U leert naar uw lichaam te luisteren, ermee om te gaan en weer op te vertrouwen. Daarnaast is de verwerking van de hartaandoening een belangrijk aspect van de revalidatie.

Het behandelteam
U wordt behandeld door een team van hulpverleners, die nauw met elkaar samenwerken.
Afhankelijk van uw situatie zijn de volgende hulpverleners bij uw revalidatie betrokken:

 • cardioloog en algemeen arts
 • functieassistent
 • fysiotherapeut
 • sport- en spelleider
 • maatschappelijk werker
 • psycholoog
 • diëtist
 • logopedist

De leden van het behandelteam hebben wekelijks overleg. Tijdens dit overleg bespreekt men de voortgang van uw revalidatie en stelt men, zo nodig, uw revalidatieprogramma bij.
De cardioloog is de eindverantwoordelijke voor het revalidatieproces.

Revalidatie
Afhankelijk van de ernst van uw aandoening, uw mogelijkheden en uw wensen bieden wij u een revalidatieprogramma aan. Alle hartrevalidanten volgen het basisprogramma. Een aantal revalidanten zal ook in aanmerking komen voor individuele begeleiding en/of specifieke groepscursussen. De hartrevalidatie duurt ongeveer 2 tot 3 maanden. U komt dan een aantal keer per week naar het Rijnlands Revalidatie Centrum.

De revalidatie begint met een onderzoeksperiode. Hierin brengen de leden van het behandelteam uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart. Als onderdeel van de onderzoeksperiode zult u een fietstest op een hometrainer doen onder begeleiding van een functieassistent. Aan de hand van de onderzoeksgegevens bepaalt de arts welk revalidatieprogramma u gaat volgen.

Trainingen
De basis van de revalidatie wordt gevormd door trainingen in groepsverband. De trainingsstaf bestaat uit fysiotherapeuten en sport- en spelleiders. In deze trainingen komen diverse vormen van bewegen en sporten aan bod zoals:

 • fietsen
 • wandelen
 • lopen
 • joggen
 • krachttraining (‘fitness’)
 • sport en spel
 • roeien
 • zwemmen
 • ademhalings- en ontspanningsoefeningen

Een training duurt, inclusief herstellen, ongeveer 1½ uur en vindt plaats op vaste tijden en dagen. Afhankelijk van uw mogelijkheden komt u 2 à 3 keer per week.

Afhankelijk van het revalidatieprogramma dat u volgt en afhankelijk van uw vragen, is er individuele begeleiding mogelijk van bijvoorbeeld de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist of logopedist.
De revalidatie wordt afgesloten met een fietstest en uitslaggesprek met de arts.

Informatiebijeenkomsten en cursussen
Gedurende de revalidatie vinden er vier informatiebijeenkomsten plaats. Iemand uit uw naaste omgeving is hierbij ook welkom. In deze groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over:

 • aderverkalking (atherosclerose) en risicofactoren, door een arts
 • psychosociale en maatschappelijke gevolgen van hartzieken, door een maatschappelijk werker
 • gezonde eet- en drinkgewoonten, door de diëtist
 • verantwoord en doelmatig bewegen, door een sport- en spelleider

Naast deze informatiebijeenkomsten zijn er voor specifieke groepen nog andere groepsbijeenkomsten zoals:

 • Informatiebijeenkomst voor ICD-patiënten
 • Cursus ‘Hart voor Gezondheid’

De betrokkenheid van uw naasten
Vaak heeft een hartaandoening ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met hen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn zij welkom tijdens de gesprekken met uw hulpverleners.

Wat na de revalidatie?
Het is aan te bevelen om na de revalidatie lichamelijk actief te blijven, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld zelf gaan wandelen, fietsen of zwemmen. Daarnaast kunt u sporten bij een trim- of sportgroep voor (ex-)hartpatiënten. De trainingsstaf heeft een lijst met diverse sportmogelijkheden in de regio. In het revalidatiecentrum kunt u in de avonduren trainen bij Fit 4 Life.

Als u behoefte heeft aan verdere psychosociale begeleiding kunt u dit met de maatschappelijk werker of psycholoog bespreken die u daarvoor kunnen doorverwijzen.