Revalidatie na reanimatie

Als u een hartstilstand heeft gehad, hebben uw hersenen, tijdens de reanimatie, enige tijd geen zuurstof gehad. Als u het leven weer wil oppakken, kunt u te maken krijgen met concentratieproblemen, een verstoord geheugen, verwardheid en persoonlijkheidsveranderingen. Voor uw groep patiënten heeft Basalt een revalidatie op maat samengesteld waarin neurologische revalidatie en hartrevalidatie worden gecombineerd. Door vroegtijdige screening en behandeling willen we bereiken dat u uiteindelijk een betere kwaliteit van leven krijgt, beter terugkeert naar werk en minder afhankelijk bent van anderen. 

Hartrevalidatie
Als u van de eerste schrik van de reanimatie bekomen bent, is het goed als u zo snel mogelijk begint met hartrevalidatie. U leert daarbij hoever u zich kunt inspannen. De trainers werken met u aan een betere conditie, wat goed is voor uw hart. Bovendien komt u tijdens uw bezoeken aan Basalt in contact met lotgenoten. Dit kan u helpen om het gebeurde een plekje te geven.

Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling en begeleiding vanuit Basalt is dat u in staat bent om – goed geïnformeerd – zelf de regie te nemen over uw eigen leven. Wij zetten daarvoor een heel behandelteam in. Elke behandelaar heeft zijn of haar eigen expertise. Alles bij elkaar bieden wij u een gestroomlijnde behandeling. Hierin zijn hartrevalidatie en neurologische revalidatie goed op elkaar afgestemd.

De revalidatie kan zowel poliklinisch als klinisch zijn. In het laatste geval wordt u voor een bepaalde periode opgenomen in ons centrum. U bent dag en nacht bij ons.

Gemiddeld duurt klinische revalidatie drie maanden. Na de klinische revalidatie volgt vaak nog een periode van poliklinisch revalideren.

Poliklinische revalidatie
Meestal verwijst uw huisarts of medisch specialist u door naar de revalidatiearts in het ziekenhuis. Die beoordeelt of revalidatie bij Basalt zinvol is voor u. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek met onze revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd. 

Klinische revalidatie 
Een revalidatiearts kan u aanmelden voor revalidatie waarbij u tijdelijk in een van onze klinieken wordt opgenomen. Als uw medisch specialist vermoedt dat opname u zou helpen, kan hij een revalidatiearts in het ziekenhuis om advies vragen. Op verzoek van uw behandelend specialist komt onze revalidatiearts dan bij u op bezoek in het ziekenhuis. Hij beoordeelt of u inderdaad in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij Basalt.