Home > Volwassenen > Onze zorg > Kliniek

Kliniek

Revalideren is hard werken. En soms kunt u dat niet thuis doen. Als u bij ons op de verpleegafdeling terechtkomt, spreken we van ‘klinische revalidatie’. Daar bent u 24 uur per dag, zeven dagen per week, verzekerd van deskundige zorg en begeleiding.

Voordat u in onze kliniek wordt opgenomen, wilt u misschien wel weten hoe de kliniek in zijn werk gaat. Wat gebeurt er op uw eerste dag? Op wat voor kamer kom ik te liggen? Onder deze tekst vindt u verschillende onderwerpen. In het blauwe menu rechts vindt u nog meer handige informatie over de kliniek en alles wat daarmee te maken heeft.

Onderwerpen
Klik op een onderwerp om direct naar de betreffende tekst te springen.

Zelf doen
In de kliniek krijgt u van verpleegkundigen hulp bij uw dagelijkse handelingen, zoals uit bed komen, wassen en aankleden. Als onderdeel van uw revalidatiebehandeling leert u dit ook weer zoveel mogelijk zelf te doen.

U krijgt veel begeleiding tijdens uw verblijf in het RRC. Desondanks gaan we er van uit dat u zelf ook actief meedenkt over wat het beste zou zijn voor u en dat u dit uitspreekt. Het gaat immers om u. Revalidatie betekent in die zin ook dat u weer sterk genoeg wordt om de regie over uw eigen leven in handen te nemen.

Uw eerste dag in stappen
Op uw eerste dag in de kliniek gebeurt er veel. U ziet veel nieuwe mensen, u moet wennen aan uw nieuwe omgeving en u krijg veel informatie. Schroom niet om vragen te stellen als u daar behoefte aan heeft.

 1. Wij verwachten u tussen 10.30 en 11.00 uur, tenzij met u een ander tijdstip is afgesproken.
  U kunt uw partner, vriend(in) of familielid meenemen.
 2. Een verzorgende of verpleegkundige heet u welkom op de verpleegafdeling.
  Hij of zij bespreekt tijdens het opnamegesprek uw mogelijkheden en wensen voor verzorging en begeleiding.
 3. Rondleiding over de afdeling en mogelijkheid tot het stellen van vragen.
 4. Kennismaking met uw zaalarts.
  Deze doet een lichamelijk onderzoek en neemt uw vragen en wensen met u door. In overleg met u bepaalt de zaalarts voor welke therapieën en begeleiding u in aanmerking komt en wat uw doelen voor de opnameperiode zijn. Dit tezamen vormt uw behandelplan. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.
 5. ECG, bloeddrukmeting en urinecontrole door de verpleging van de afdeling.
  Dit zijn standaard onderzoeken bij een opname in de kliniek.
 6. Bezoek van de revalidatietechnicus.
  Hij bekijkt samen met u of u behoefte heeft aan bijvoorbeeld een rolstoel of een rollator die u tijdens uw verblijf kunt gebruiken.

De eerste dag van opname heeft u meestal geen therapie.

Medicatie
Tijdens uw verblijf in de kliniek krijgt u uw medicijnen van de verpleging op vaste tijdstippen zoveel mogelijk in baxterverpakking.

Behandeling en begeleiding
De basis van uw revalidatie bestaat uit individuele behandelingen en begeleiding door behandelaars van verschillende disciplines (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, of logopedist). Samen met hen werkt u aan de doelen die u met hen opstelt. Uw inbreng is hierbij onmisbaar. Bespreek bijvoorbeeld met uw behandelaars welke knelpunten u tegenkomt bij de dingen die u dagelijks doet. Zij zoeken dan met u naar oplossingen of oefenen deze situaties praktisch met u.

Naast individuele behandelingen kunt u ook meedoen met specifieke groepsbehandelingen zoals de schrijfgroep, de prothesegroep, de conditiegroep of de zwemgroep. Of deze behandelingen voor u geschikt zijn, hangt af van uw mogelijkheden en de doelen die in uw behandelplan staan.

Onderzoeksfase
De eerste week van uw revalidatie staat in het teken van kennismaking en onderzoek. Uw behandelaars vertellen wat u van hen kunt verwachten. Daarnaast nemen zij uw vragen, verwachtingen en doelen met u door. De behandelaars brengen uw mogelijkheden en beperkingen in kaart. Hiervoor gebruiken zij diverse onderzoeken en testen. Aan de hand van de verzamelde gegevens stelt iedere behandelaar samen met u en elkaar specifieke behandeldoelen op. Die vormen het uitgangspunt voor uw revalidatie.

Het behandelteam
Bij het RRC staat een heel team van behandelaars voor u klaar die elk hun eigen expertise hebben, maar heel nauw met elkaar samenwerken. Aan de hand van uw mogelijkheden, beperkingen en wensen bepaalt de zaalarts in overleg met u welke behandelaars betrokken zijn bij uw revalidatie. De revalidatiearts (specialist) en zaalarts zijn eindverantwoordelijk voor uw revalidatiebehandeling.

Tijdens uw revalidatie hebben uw behandelaars regelmatig overleg. Ze bespreken dan hoe het met uw revalidatie gaat. De zaalarts bespreekt de teamvergadering met u na. Soms is het nodig uw behandelplan aan te passen. Dit doet u samen met de zaalarts in dit gesprek.

Tijdens een nabespreking van een teamvergadering wordt veel besproken. Ons advies is daarom om iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen naar de bespreking.

Bij wie kunt u terecht?
De namen van onze specialisten zijn:

 • Mw. drs. C. Hofman, revalidatiearts neurologie
 • Mw. drs. H. Veldt, revalidatiearts ortho- en neurorevalidatie
 • Dhr. drs. H.J. van Exel, cardioloog hartrevalidatie
 • Mw. dr. J.J. Abbink, longarts longrevalidatie

De specialisten werken samen met drie zaalartsen. Vaak zijn deze artsen in opleiding tot revalidatiearts. Zij hebben de dagelijkse leiding over uw revalidatie en medische zorg en werken onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatiearts. De zaalarts is uw eerste aanspreekpunt tijdens uw opname.

Bij de kliniek zijn verder betrokken:

Teammanagers:

 • Ada Hortensius
 • Nicolette Dijkstra

Afdelingssecretaresses kliniek:

 • Jacqueline van der Boon en Marjo Vooijs.

De kamers

Indeling
Misschien vindt u het prettig om voor uw opname alvast een beetje te weten hoe de kliniek van het RRC eruit ziet. Onze kliniek bestaat uit twee afdelingen: Neurologie en Orthopedie en Hart-, en longrevalidatie. Wij hebben in totaal 40 bedden verdeeld over vier-, twee- en eenpersoonskamers. De eenpersoonskamers zijn met name bedoeld voor patiënten die veel zorg of ondersteuning nodig hebben.

U heeft op uw kamer uw eigen kledingkast en nachtkastje. Er is een kastje onder de wastafel voor uw spullen. De wastafel deelt u met een medepatiënt. Op de afdeling zijn badkamers met toilet en een aantal losse toiletruimtes. U kunt handdoeken en washandjes van de kliniek gebruiken.

Naar een andere kamer
Misschien moet u tijdens uw opname in de kliniek van kamer wisselen. Dit is soms nodig om iedereen de juiste plaats en verzorging te kunnen bieden. Als dit van toepassing is zullen wij u hierover informeren.

Gemengd verplegen
De verpleging bij het RRC is ‘gemengd’. Dat betekent mannelijke en vrouwelijke patiënten samen op een kamer. Misschien heeft u daar moeite mee. Wij proberen dan rekening te houden met uw specifieke wensen, maar wij kunnen niet garanderen dat u naar een andere kamer kunt verhuizen.

Alarmsysteem
In de kliniek is een alarmsysteem aanwezig op uw kamer, in de badkamer en in de eetzaal. Met een knop kunt u het verplegend personeel oproepen. Zij dragen een pieper op zak, waarop zij het alarm ontvangen. Zij komen bij een noodoproep direct in actie.

Reanimatiebeleid
Het is misschien ongemakkelijk, moeten nadenken over wat u wilt als u gereanimeerd zou moeten worden. Maar het is wel nodig. In de kliniek van het RRC wordt in principe namelijk altijd gereanimeerd. Bij het opnamegesprek kunt u aan de arts aangeven wat uw wensen zijn met betrekking tot reanimatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, maakt de arts hier notitie van. Zo kan het personeel in de kliniek direct en correct handelen in noodsituaties. Wanneer er geen specifieke afspraken zijn gemaakt zal het personeel altijd handelen en dus zo nodig de reanimatie starten.