Home > Volwassenen > Onze zorg > CVA nazorg

 
Vervolgbehandeling
Tijdens een van uw laatste behandelingen nemen de teamleden samen met u door of vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of logopedist bij u in de buurt. Zij zorgen dan voor een overdracht van informatie.

Na de klinische revalidatie kunt u door de maatschappelijk werker worden aangemeld bij een neurologie verpleegkundige. Deze verpleegkundige kan u thuis begeleiden bij knelpunten die te maken hebben met uw hersenbeschadiging.

Als u of uw partner behoefte heeft aan verdere psychische of sociale begeleiding, dan kunt u dat met uw psycholoog of maatschappelijk werker bespreken. Zij vertellen u de mogelijkheden op dat gebied.

Terugkomgesprekken
Als u uw revalidatieprogramma in het RRC doorlopen heeft, betekent dat niet altijd dat u geen vragen meer heeft of niet tegen problemen aanloopt. De fase na revalidatie, de zogenaamde chronische fase, is namelijk niet altijd stabiel. Er kunnen allerlei veranderingen zijn die een beroep doen op uw aanpassingsvermogen. Misschien krijgt u ander werk, heeft u veel verzorging nodig of is de relatie met uw gezin anders geworden. Juist in het aanpassen aan die nieuwe situaties zit vaak het probleem. Om een vinger aan de pols te houden hoe het met u gaat, heeft u direct na het einde van uw behandeling en 4 maanden en 12 maanden na het einde van uw revalidatie een afspraak met onze consulente Chronische Zorg.

De consulente gaat met u in gesprek over eventuele zaken waar u moeite mee heeft in het dagelijks leven. Zij kan u zelf advies geven en u doorverwijzen naar therapeuten of instanties in de eerste lijn die u verder kunnen helpen. U kunt ook vragen stellen over bijvoorbeeld:

   • uw levenssituatie
   • lichamelijke klachten
   • inspanning/sporten
   • dagbesteding
   • seksualiteit
   • wet- en regelgeving

De consulent zal u bij uw vragen ondersteunen en zonodig verwijzen.

U hoeft met prangende vragen trouwens niet te wachten op een volgend gesprek in het centrum. Ook als u tussendoor vragen heeft, kunt u deze stellen aan de consulent via e-mail ade@rrc.nl of telefonisch: 071- 5195213.