Neurologische revalidatie

Neurorevalidatie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten vanwege een neurologische aandoening, zoals: 

 • een beroerte
 • een dwarslaesie*
 • MS
 • ALS
 • een neuromusculaire aandoening
 • Cerebrale Parese (CP)

* In overeenstemming met regionale afspraken.

Revalidatie bij Basalt heeft als doel om u weer zoveel mogelijk de regie over uw leven te geven. U leert uw grenzen verleggen en alles weer zoveel mogelijk te doen zoals u gewend was. Als dat niet kan, zoekt het behandelteam samen met u naar alternatieven. 
Behalve therapie, geven wij u ook advies over eventuele hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een rolstoel, een spalk, een communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. 

Een heel team om u heen 
Bij Basalt bent u onder behandeling van een heel team van therapeuten die, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samenwerken. Afhankelijk van uw situatie zijn dat:

 • revalidatiearts en arts-assistent
 • verpleegkundige
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist/klinisch linguïst
 • maatschappelijk werker
 • (klinisch) neuropsycholoog
 • seksuoloog
 • bewegingsagoog
 • continentieverpleegkundige
 • activiteitenbegeleider
 • revalidatietechnicus
 • diëtist
 • orthopedisch instrumentmaker
 • orthopedisch schoenmaker

De leden van uw behandelteam hebben wekelijks overleg. Zij bespreken dan de voortgang van uw revalidatie en stellen zo nodig uw programma bij. De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw traject.

De teams bij de Neurorevalidatie zijn gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld: 

 • NMA
 • Dwarslaesie
 • CVA
 • ALS
 • MS
 • Parkinson
 • CP 

Uw revalidatie begint met een onderzoeksperiode. Hierin brengen de leden van uw behandelteam uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart. Daarna stelt het team samen met u uw behandeldoelen op. Uw behandelingen zijn deels individueel en deels in groepsverband, bijvoorbeeld valtraining, een communicatiegroep of een loopgroep. 

Vaak heeft een neurologische aandoening ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn uw naasten altijd welkom tijdens de gesprekken met uw behandelaars.

Bij Basalt werken we continu aan het nog beter afstemmen van de behandelingen op uw behoeften en mogelijkheden. Hiervoor gebruiken we ook innovatieve, technologische toepassingen, zoals instructievideo’s en games, waarmee u thuis zelfstandig extra kunt oefenen. In Den Haag kunnen onze patiënten het Huis van de Toekomst uitproberen, een proefwoning met de laatste technologische toepassingen. 

Klinische revalidatie
Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek ,waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Als er iets is dat u daar lastig vindt, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan met u hoe u daaraan verder kunt werken. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt immers uw herstel.
Vaak volgt er na de klinische revalidatie nog een periode van poliklinische revalidatie. 

Poliklinische revalidatie
Poliklinische revalidatie betekent dat u één of meer keer per week naar ons toe komt voor therapie. Dat kan zijn na een traject in onze kliniek of via het ziekenhuis of de huisarts. Afhankelijk van de behandeldoelen, die u samen met de revalidatiearts en uw behandelteam afspreekt, krijgt u een eigen revalidatieprogramma.

Kort voorlichtings- en preventieprogramma voor CVA-patiënten in Leiden 
Gedurende zes weken komt u 2 x per week naar ons toe. We besteden dan in groepsverband of individueel aandacht aan:

 • het opbouwen van een betere conditie
 • het voorkómen van een volgende beroerte
 • het omgaan met (mentale) beperkingen
 • steun voor uw partner of naaste

Het is lastig om de duur van een klinische of poliklinische behandeling aan te geven. Die is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

Na de revalidatie kunt u omgaan met uw beperkingen en uw mogelijkheden weer optimaal benutten. U beschikt, indien nodig, over een rolstoel, spalk, communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Ook heeft u hulp gekregen bij het eventueel mentaal verwerken van de gevolgen van uw letsel of aandoening.

In deze korte film vertelt Pauline Engels over haar revalidatie (Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt).

 

 

 

Poliklinische revalidatie
Meestal verwijst uw huisarts of medisch specialist u door naar de revalidatiearts in het ziekenhuis. Die beoordeelt of revalidatie bij Basalt zinvol is voor u. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek met onze revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd. 

Klinische revalidatie 
Een revalidatiearts kan u aanmelden voor revalidatie waarbij u tijdelijk in een van onze klinieken wordt opgenomen. Als uw medisch specialist vermoedt dat opname u zou helpen, kan hij een revalidatiearts in het ziekenhuis om advies vragen. Op verzoek van uw behandelend specialist komt onze revalidatiearts dan bij u op bezoek in het ziekenhuis. Hij beoordeelt of u inderdaad in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij Basalt.

Basalt biedt neurorevalidatie aan op de locaties:

 • Leiden (kliniek en polikliniek)
 • Alphen aan den Rijn (polikliniek)
 • Den Haag (kliniek en polikliniek)
 • Delft (polikliniek)
 • Zoetermeer (polikliniek)
 • Gouda (polikliniek)

Basalt biedt medisch specialistische revalidatie. Dat betekent dat: 

 • al onze behandelaars specialistische kennis hebben
 • zij hun behandelingen structureel met elkaar afstemmen
 • het team waarin zij functioneren wordt aangestuurd door een medisch specialist
 • al onze behandelaars volgens de laatste wetenschappelijke inzichten werken