Verwijzers

Verwijst u uw patiënt naar ons door, dan kunt u er zeker van zijn dat wij er alles aan doen om uw patiënt weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

We zijn laagdrempelig bereikbaar voor onze verwijzers. In de ziekenhuizen in de regio kunt u ons in consult vragen bij een patiënt of u kunt ons telefonisch bereiken voor intercollegiaal overleg.

Verwijzen naar medisch specialistische revalidatie kan wanneer de patiënt een complexe hulpvraag heeft en interdisciplinaire behandeling noodzakelijk is.

Basalt behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met:

 • aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat
 • aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel die leiden tot beperkingen in het bewegingsvermogen
 • aandoeningen van hart en/of longen
 • aandoeningen van het centraal zenuwstelsel die leiden tot stoornissen en beperkingen in de communicatie, en/of cognitie en gedrag
 • chronische pijn van het bewegingsapparaat
 • vermoeidheid en beperkingen bij oncologische aandoeningen
 • beperkingen op het niveau van arbeidsparticipatie

Patiënten kunnen verwezen worden voor (poli)klinische revalidatie bij een hulpvraag op gebied van:

 • mobiliteit
 • zelfverzorging
 • communicatie
 • dagbesteding
 • relaties
 • cognitie en psychosociaal welbevinden
 • complexe vragen op het gebied van hulpmiddelen en woningaanpassingen

Orthopedische revalidatie

Het behandelteam Orthopedie behandelt mensen met orthopedische of traumatologische aandoeningen zoals beenamputatie, rugklachten en handletsel.

Basalt heeft een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van hand- en polsproblemen in Den Haag.

Kinderrevalidatie

Belangrijkste doelgroepen zijn kinderen met:

 • cerebrale parese (CP),
 • ontwikkelingsproblematiek (o.a. ernstige meervoudige beperking (EMB)
 • neuromusculaire aandoeningen (NMA),
 • developmental coordination disorder (DCD),
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
 • chronische pijn/onbegrepen lichamelijke klachten en
 • reuma

Locaties: Den Haag, Leiden, Delft en Gouda

Jongerenpoli

Jongeren van 14 tot en met 25 jaar met een lichamelijke of cognitieve beperking, bieden we individuele of groepstherapie aan betreffende onderwerpen als:

 • Hoe vind ik werk als jongere met een beperking?
 • Hoe ga ik om met liefde, seksualiteit en vriendschap?
 • Hoe kan ik ondanks mijn beperking lekker actief zijn en blijven?
 • Hoe vind ik mijn weg in het woud van regelingen en wetten?
 • Hoe vraag ik bepaalde voorzieningen aan?
 • Hoe kan ik zoveel mogelijk zelfstandig wonen, werken en leven? Zodat ik mijn eigen beslissingen kan nemen?

 Basalt biedt Jongerenrevalidatie op de locaties Leiden en Den Haag

Neurorevalidatie

Belangrijkste doelgroepen zijn patiënten met:

 • Multipele Sclerose (MS)
 • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
 • Neuro Musculaire Aandoeningen (NMA )
 • Parkinson
 • Dwarslaesie*
 • CVA
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

* In overeenstemming met regionale afspraken

Basalt biedt neurorevalidatie aan op de locaties:

 • Leiden (kliniek en polikliniek)
 • Alphen aan den Rijn (polikliniek)
 • Den Haag (kliniek en polikliniek)
 • Delft (polikliniek)
 • Zoetermeer (polikliniek)
 • Gouda (polikliniek)

Oncologische revalidatie

De behandeling is met name bedoeld voor patiënten die curatief zijn behandeld (m.a.w. genezen zijn en geen uitzaaiingen hebben).

Basalt biedt oncologische revalidatie op de locaties:

 • Leiden
 • Delft
 • Den Haag

Pijnrevalidatie

De behandeling is bedoeld voor patiënten die langer dan 3 maanden kampen met de gevolgen van chronische pijn en geen verbetering ondervinden van een medische behandeling of therapie in de eerste lijn. Mensen met:

 • Aspecifieke rugklachten
 • Fibromyalgie
 • Nekklachten na een trauma (Whiplash)
 • A.N.S. = Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (RSI)
 • Chronische pijnklachten in botten, spieren en/of gewrichten.

Basalt biedt pijnrevalidatie op de volgende locaties:

 • Leiden
 • Alphen aan den Rijn
 • Delft
 • Den Haag

Hartrevalidatie

Belangrijkste doelgroepen, zijn patiënten

 • met hartklachten zoals angina pectoris.
 • die een hartinfarct hebben doorgemaakt.
 • met hartritmestoornissen.
 • met hartfalen.
 • met cardiomyopathie (aantasting van de hartspier).
 • die gedotterd zijn.
 • die een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan.
 • die een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben gekregen.
 • die een harttransplantatie hebben ondergaan.
 • die wachten op een hartoperatie.

Basalt biedt hartrevalidatie op de locaties:

 • Delft
 • Leiden
 • Alphen aan den Rijn
 • Den Haag (HagaZiekenhuis, locatie Leyweg)
 • Zoetermeer

Longrevalidatie

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen die vanwege een chronische longaandoening beperkt worden in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld door:

 • astma
 • COPD (chronische bronchitis of longemfyseem)
 • sarcoïdose
 • longfibrose
 • longkanker
 • een longtransplantatie
 • of voor mensen die zich voorbereiden op een longtransplantatie

Basalt biedt longrevalidatie op de locatie Leiden

Klinische revalidatie
De revalidatiearts, cardioloog of longarts stelt de indicatie, in afstemming met de verantwoordelijk medisch specialist van de revalidatiekliniek. Over het algemeen vindt de indicatiestelling plaats in het ziekenhuis.

Voor poliklinische revalidatie is verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. 

Voor longrevalidatie kan alleen de longarts verwijzen.

Voor klinische revalidatiebehandeling wordt de revalidatiearts in het ziekenhuis in consult gevraagd.
Voor klinische revalidatiebehandeling in Den Haag graag dit formulier invullen.

Poliklinische patiënten kunt u aanmelden via Zorgdomein (alleen voor locaties Leiden en Alphen aan den Rijn) of door een verwijzing te sturen naar het medisch secretariaat, per post, fax of (beveiligde) e-mail. 

Vult u voor de vestiging Leiden aub deze verwijsformulieren in: 
Verwijsformulier Oncologische Revalidatie
Verwijsformulier Longrevalidatie
Verwijsformulier Hartrevalidatie

Bent u patiënt?

Heeft u, als patiënt, een verwijsbrief van uw huisarts of specialist gekregen, dan kunt u deze naar het medisch secretariaat van de betreffende locatie sturen.
Wij nemen vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak.

Op dit moment zijn er geen bijeenkomsten