Home > Over RRC > Praktische informatie > Afspraak of gegevens wijzigen en andere vragen

Afspraak of gegevens wijzigen, of andere vragen?

Als u een afspraak wilt wijzigen met een arts of een behandelaar zijn er per afdeling de volgende mogelijkheden:


Orthopedie, Neurologie en Pijnrevalidatie

Voor het wijzigen van een afspraak met een behandelaar kunt U:

  • langsgaan bij de balie, direct naast de hoofdingang. De balie is geopend van: 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • bellen met 071- 5195 270 tussen 08.00 en 12.00 en 13.00 en 16.00 uur

Voor het wijzigen van een afspraak met een arts kunt U:

  • langsgaan bij het ‘medisch secretariaat Volwassenenrevalidatie’ tussen 08.00 en 16.00 uur.
  • bellen met tel: 071- 5195 270 tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 16.00 uur.

Hartrevalidatie, Longrevalidatie en Oncologische revalidatie

U kunt bellen met de balie Hart-, Long- en Oncologische revalidatie op tel: 071- 5195 300 of langsgaan.
De openingstijden zijn van 08.00 tot 16.30 uur.

Longrevalidatie en afbellen wegens ziekte
Ziek worden tijdens de revalidatieperiode komt regelmatig voor bij longpatiënten en het leren omgaan met deze ziekte-episodes is vaak onderdeel van de revalidatie. Als u afbelt vanwege ziekte, wordt u dan ook doorverbonden met een medewerker van de Longrevalidatie. Deze neemt uw klachten en de reden van afwezigheid met u door. Wij verzoeken u daarom om bij ziekte af te bellen tussen 08.30 – 09.30 uur ’s ochtends (071- 5195 300).

Als de training twee weken of langer onderbroken wordt, zijn wij genoodzaakt een andere patiënt in uw plaats te laten starten. Als u, na overleg met de (long)arts, de behandeling kunt hervatten, neemt u dan contact op met de balie via 071- 5195 300. Wij plannen u dan zo spoedig mogelijk weer in.


Kinderrevalidatie

Voor het wijzigen van een afspraak met een behandelaar kunt U:

  • langsgaan bij de balie, direct naast de hoofdingang. De balie is geopend van: 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
  • bellen met 071- 5195 270 tussen 08.00 en 12.00 en 13.00 en 16.00 uur

Voor het wijzigen van een afspraak met een arts kunt U:

  • langsgaan bij het ‘medisch secretariaat Kinderrevalidatie’ tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur.
  • bellen met tel: 071- 5195 270 tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 16.00 uur.

Volwassenenrevalidatie Alphen aan den Rijn

U kunt bellen met de balie en langsgaan tussen 08.00 en 12.30 en tussen 13.00 en 17.00 uur.

Mailadressen 

Hart- en Longrevalidatie HL@rrc.nl
Oncologische revalidatie ON@rrc.nl
Volwassenenrevalidatie (Ortho-, Neuro- en Pijnrevalidatie) (van 10.00-12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur) VR@rrc.nl
Volwassenenrevalidatie Alphen aan den Rijn AR@rrc.nl
Jongerenpoli JP@rrc.nl
Kinderrevalidatie – Vroegbehandeling VB@rrc.nl
Kinderrevalidatie – Schoolgaande Jeugd KR@rrc.nl

 

Gegevens wijzigen
Zijn er wijzigingen in uw gegevens? Bent u bijvoorbeeld verhuisd, heeft u een ander telefoonnummer of e-mailadres of zijn uw verzekeringsgegevens veranderd? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan de balie. Ook na uw revalidatie. Zo kunnen wij u en degenen die bij uw revalidatie betrokken zijn optimaal (blijven) informeren.

Afspraak wijzigen
Als u uw afspraak met een arts of behandelaar/therapeut wilt afzeggen of wijzigen kunt u 24 uur vóór de afspraak telefonisch contact opnemen met de balie van de afdeling waar u wordt behandeld.

Wat verwachten wij van u?
Als u verhinderd bent voor één of meerdere afspraken, vragen wij u met klem dit zo ruim mogelijk van tevoren telefonisch door te geven. Bij geplande afwezigheid graag uiterlijk 10 dagen van tevoren. Wij houden er dan bij de planning van uw afspraken al rekening mee.

Bij onverwachte afwezigheid (bijvoorbeeld ziekte) horen we dat, indien mogelijk, graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Als u binnen 24 uur zonder opgaaf van dringende reden een afspraak afzegt, zullen wij het ‘wegblijftarief’ van € 40,00 in rekening brengen. Het wegblijftarief kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

Om zo veel mogelijk profijt van uw revalidatie te hebben is het belangrijk dat u, of bij kinderrevalidatie uw kind, het hele programma volgt. Maak uw privé-afspraken alstublieft buiten uw therapietijden om.