DCD-onderzoek


DCD is een ontwikkelingsstoornis waar kinderen vaak mee gepest worden, met een negatief zelfbeeld tot gevolg. Tijdens een revalidatiebehandeling leren kinderen beter met hun aandoening om te gaan waardoor ze soepeler meekomen op school en meer plezier hebben met hun leeftijdsgenoten. Dat is toch wat iedereen wil voor een kind. We onderzoeken wat de beste behandeling is met het meeste effect. Die kennis delen we met andere zorginstellingen, zodat alle patiënten er beter van worden!

 

Naar schatting heeft 5 tot 6 procent van de kinderen in Nederland DCD (Developmental Coordination Disorder). Kinderen met DCD zijn motorisch minder vaardig en kunnen zich minder goed concentreren dan leeftijdsgenoten. Ze komen daardoor niet goed mee op school met bijvoorbeeld de gymles, buiten spelen en het maken van schrijf- en leeropdrachten. Niet zelden heeft dit tot gevolg dat deze kinderen gepest worden en een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Het Rijnlands Revalidatie Centrum biedt een behandeling voor kinderen met DCD om beter met de aandoening om te leren gaan en weer mee te kunnen komen op school.

De allerbeste behandeling bieden
Onze ervaringen en de ervaringen van kinderen en ouders met de behandeling zijn zeer positief. Maar we evalueren graag ook met objectieve metingen. Het RRC onderzoekt daarom zes meetinstrumenten om te zien welke als beste uit de bus komt om behandelresultaten te meten en evalueren. Een goed meetinstrument is een eerste stap in het beter onderbouwd vormgeven van de beste behandeling met het meeste effect.

Het onderzoek is in 2014 gestart, vindt plaats onder 35 kinderen en willen we graag twee jaar voortzetten. Onze kennis en onderzoeksresultaten delen we met andere zorginstellingen, zodat alle patiënten er beter van worden. Als u ons onderzoek steunt, steunt u dus een heleboel kinderen!

Alvast heel hartelijk dank!