Home > Over RRC > Organisatie > Vrienden van het RRC

Vrienden van het RRC

U kunt ons en onze patiënten steunen door een donatie te doen aan de Stichting Vrienden van het RRC.

De stichting levert een bijdrage aan de revalidatiebehandeling die anderszins niet gefinancierd wordt. Bijvoorbeeld de inrichting van onze binnentuinen of een huiskamer voor onze patiënten om het verblijf in onze kliniek te veraangenamen. En ook het doen van onderzoek. Onderzoek doen vinden we heel belangrijk want door onze behandelingen en de resultaten te meten, kunnen we onze zorg, én de zorg in andere revalidatiecentra, blijvend verbeteren.

Op dit moment zijn er twee onderzoeken waar wij uw steun heel goed voor kunnen gebruiken:

SCORE3

DCD4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL30 RABO 0158 0721 70, t.n.v. Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden, o.v.v. ‘Vrienden’ en de naam van het onderzoek.

Wij danken u – namens onze patiënten – voor uw bijdrage!


Belastingvoordeel

Stichting Vrienden van het RRC is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn er belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Wilt u meer weten? kijk dan op www.anbi.nl. (fiscaal nummer: 819902974)

Meer informatie over de Stichting Vrienden van het RRC vindt u hier.