Home > Over RRC > Folders

 

Neurologische revalidatie

A5 folder Neuro- en Orthorevalidatie – voor Patiënten

A5 folder Voorlichtings- en preventieprogramma- voor CVA patiënten

A5 folder Spreekuur van de continentieverpleegkundige – voor Patiënten

A5 folder E-revalidatie voor CVA- patiënten

A5 flyer CVA Nazorg voor Patiënten

A5 folder Afasie – voor Patiënten en verwijzers

A5 folder Sporten met een beperking ‘Move 2 Live’- voor Patiënten

A5 folder PPEP4ALL – Patiënt en Partner Educatie Programma

A5 folder Gangbeeldanalyse –  voor Patiënten

A5 folder NMA Carrousel – voor Patiënten

A5 folder Neuropsychologisch onderzoek

Orthopedische revalidatie

A5 folder Neuro- en Orthorevalidatie – voor Patiënten

A5 folder Spoedspreekuur Prothesiologie – voor Patiënten

A5 folder Spreekuur van de continentieverpleegkundige – voor Patiënten

A5 folder Revalidatie na Beenamputatie – voor Patiënten

A5 folder eRevalidatie Algemeen- voor Patiënten

A5 folder Sporten met een beperking ‘Move 2 Live’- voor Patiënten

Hartrevalidatie

A5 folder Hartrevalidatie- voor Patiënten

A5 folder Hartrevalidatie – voor verwijzers

A5 flyer Sporten met een hartaandoening ‘Fit 4 Life’- voor Patiënten

Longrevalidatie

A5 folder Longrevalidatie – voor Patiënten

A5 folder Herstel na longkanker- voor Patiënten

Oncologische revalidatie

A5 folder Oncologische revalidatie- voor Patiënten

Pijnrevalidatie

A5 folder Pijnrevalidatie – voor Patiënten

A5 folder CRPS voor Verwijzers

Kinderrevalidatie

A5 folder Kinderrevalidatie – RRC571- voor ouders

A5 folder Groepsbehandeling – plannen en organiseren- voor Kinderen

A5 folder JOP – voor verwijzers

A5 folder DCD observatie – voor Scholen

A5 folder Kinderrevalidatie – RRC571- voor Verwijzers

A5 folder Groepsbehandeling belasting en belastbaarheid

A5 folder Passend Onderwijs – voor ouders

A5 folder Sport 4 Kids

A5 folder DCD All Stars-groep

A5 folder TanS

 

* Patiënten ontvangen bij aanvang van de behandeling aanvullende informatie over het revalidatieprogramma