Home > Ouders & Kinderen > Behandelingen 0-4 jaar

Vroegbehandeling, voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar

Als uw kind 0 tot en met 4 jaar oud is en blijvende gevolgen ondervindt van een aangeboren aandoening, ziekte of ongeval, dan is ons team Vroegbehandeling de juiste plek voor hem of haar.

De start van de behandeling
Bij het starten van de behandeling binnen het RRC gaan we uit van uw wensen en behoeften van u en uw kind. Geen kind is uiteindelijk hetzelfde. Voor sommige kinderen volstaat bijvoorbeeld een korte behandeling of alleen een advies. Andere kinderen hebben meer baat bij een langere behandeling. Daarom zal na het eerste bezoek aan de revalidatiearts bijna altijd een observatiefase worden gepland waarin we u en uw kind goed leren kennen en waarna een behandeladvies geformuleerd wordt.

Met de ouders wordt besproken welke hulpvragen zij hebben. Dat kunnen hele concrete vragen zijn als:

 • Mijn kind wil zichzelf aan- en uitkleden.
 • Hoe zorgen we ervoor dat het eten en drinken gemakkelijker gaat?
 • Kunt u mijn kind beter leren praten?

De wensen en mogelijkheden van uw kind en u vormen de basis voor het behandelplan. Tijdens de daaropvolgende revalidatie binnen ons centrum krijgt uw kind te maken met verschillende behandelaren. Dat kunnen bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een logopedist zijn. Zij werken in een team samen bij de behandeling van uw kind. Iedere therapeut brengt zijn eigen deskundigheid in. De kinderrevalidatiearts coördineert het behandelteam. De behandelingen zullen betrekking hebben op:

 • bewegen
 • spelen en leren
 • communicatie
 • omgaan met emoties
 • persoonlijke verzorging

De behandeling kan op verschillende manieren worden vormgegeven:

Individuele behandeling
Heeft uw kind vooral persoonlijke begeleiding nodig, dan krijgt uw kind individuele therapie. Soms komt dat naast de behandeling van uw kind in de thuissituatie, soms in plaats daarvan. We noemen dit poliklinische revalidatie. Hiervoor komt u een of meerdere keren per week met uw kind naar het RRC voor behandeling bij één of meerdere therapeuten. Ons team is multidisciplinair en bestaat uit de revalidatiearts en arts-assistent, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Binnen het RRC kunnen we ook gebruikmaken van de diensten van de orthopedisch instrumentmaker of de schoenmaker.

We onderhouden regelmatig contact met de behandelende therapeuten bij u in de buurt of met andere betrokken instanties of personen die van belang zijn voor de behandeling van uw kind.

Groepen voor (u en) uw kind

Therapeutische peutergroep
Sommige kinderen van 0 tot en met 4 jaar hebben het meest baat bij een wat intensievere behandeling, waarbij opvang gedurende enkele dagdelen (zoals bij een kinderdagverblijf) geboden wordt. Binnen deze groepsbehandeling bieden we begeleiding en behandeling van een multidisciplinair team van behandelaren. Hier leest u meer over de therapeutische peutergroepen.

Samen bewegen
Bij het samen bewegen ontdekken u en uw kind samen met de fysiotherapeut allerlei vormen van bewegen. Hoe voelt mijn lichaam en wat kan ik ermee? Pas als je lichaam goed voelt, kan je het immers goed gaan gebruiken en relaties aangaan met anderen en de buitenwereld. U en uw kind zullen ervaren dat bewegen fijn en belangrijk is, ook als je een beperking hebt.

Zwemgroep
Een andere vorm van behandeling is de zwemgroep (hydrotherapie). Uw zoon of dochter mag samen met u zwemmen in het verwarmde water, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Tijdens hydrotherapie wordt gewerkt aan de individuele doelen van uw kind.

Hulpmiddelen en voorzieningen
Misschien heeft uw kind aangepaste hulpmiddelen en voorzieningen nodig. Bijvoorbeeld een speciale kinderstoel, wandelwagen, fietsstoeltje, badzitje, driewieler, statafel of aangepaste schoenen. Ook kunnen aanpassingen in de woning nodig zijn. Dat zijn soms ingewikkelde trajecten. De ergotherapeut en fysiotherapeut kunnen u daarbij helpen. Zij helpen bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen bij instanties zoals de gemeente of de zorgverzekeraar.

Verslaglegging
Natuurlijk is het van groot belang om de ontwikkeling en behandeling van uw kind met regelmaat te volgen en te evalueren. Daarom bespreken we op gezette tijden elk kind in een bijeenkomst met alle behandelaars en ouders. Van deze behandelplanbespreking ontvangt u altijd een schriftelijk verslag.

Bijeenkomsten voor u als ouder

U als ouder bent de belangrijkste persoon in het leven van uw kind. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als u een kind met beperkingen heeft. Daarom ondersteunen we u onder andere met informatie over:

 • uitleg over de aandoening van uw kind en de gevolgen daarvan
 • adviezen over de opvoeding
 • adviezen over het dagelijks leven
 • adviezen over de behandelmogelijkheden voor uw kind na de Vroegbehandeling.

Deze informatie bieden wij individueel of in groepen aan. In de groepen ontmoet u andere ouders. Zo kunt u ervaringen uitwisselen over het in praktijk brengen van alle tips.

Training en toepassen van Nederlands met gebaren
Communicatie met uw kind kan moeilijk zijn. Het gebruiken van gebaren kan dan een goede ondersteuning bieden. Tijdens de cursus leert de logopediste u als ouders woordondersteunende gebaren. Ook anderen die bij uw kind betrokken zijn mogen meedoen. Bij deze cursus is uw kind zelf niet aanwezig, het is de bedoeling dat u zelf thuis aan de slag gaat met de gebaren.

Kinderdagverblijf
Het RRC heeft een samenwerkingsverband met medisch kinderdagverblijf ‘De Schavuiten’ in Leiden. Kinderen die de bij De Schavuiten zitten en revalidatietherapie volgen, worden onder begeleiding van een medewerkster gebracht en gehaald.

Vergoeding voor de revalidatiegeneeskundige behandeling
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de revalidatiegeneeskundige behandeling van uw kind. Voor sommige voorzieningen, aanpassingen of hulpmiddelen zijn er eigen bijdragen. De gemeente vergoedt ook bepaalde hulpmiddelen, onze team heeft contact met verzekeraar en gemeente over de indicatie voor en vergoeding van hulpmiddelen.

Andere praktische informatie vindt u hier.

In ons behandelingen ABC vindt u de diagnoses die wij in het RRC bij kinderen behandelen.