Home > Ouders & Kinderen > Voorzieningen, school

Voorzieningen Kinderrevalidatie

Bij het RRC hebben we allerlei voorzieningen die ervoor zorgen dat de revalidatie zo soepel mogelijk verloopt. Zo hebben we sport- en zwemruimtes, maar ook een ruimte waarin u even rust kunt vinden. Een restaurant met gratis internetverbinding, maar ook bedrijven als de orthopedisch schoenmaker en de kapper, die in onze hoofdlocatie zijn gevestigd. Hieronder vindt u meer informatie over onze voorzieningen.

Samenwerking medisch kinderdagverblijf en BSO

Het Rijnlands Revalidatie Centrum heeft een samenwerkingsverband met het enige verpleegkundige kinderdagverblijf in Leiden: De Schavuiten. Naast gespecialiseerde zorg voor chronisch zieke kinderen is hier ook reguliere kinderdagopvang. De Schavuiten is geopend van 07.30 tot 18.00, 5 dagen per week. Met deze samenwerking zorgen we samen voor een stabiele factor voor de kinderen en hun gezin. Van jongs af aan biedt De Schavuiten opvang, ondersteuning en verpleegkundige zorg. Het RRC verzorgt de revalidatie.De Schavuiten

Kinderen die bij De Schavuiten worden opgevangen en revalideren bij de Vroegbehandeling van het RRC, worden vanaf De Schavuiten naar het RRC gebracht en weer opgehaald. De reistijd bedraagt circa 5 minuten. Als de kinderen vier worden en naar Mytylschool De Thermiek gaan, kunnen ze in het gebouw van de school terecht bij de naschoolse opvang: ZorgBSO de Vrije Vogel. Het RRC behandelt de kinderen dan door onder schooltijd.

School

Samenwerking met school
Ook als uw kind revalideert, moet het gewoon naar school. Misschien gaat uw kind naar de Mytylschool. Informatie daarover vindt u hieronder. Het RRC biedt echter ook poliklinische revalidatiebehandeling aan kinderen uit de regio die regulier onderwijs volgen.

Samenwerking met regulier onderwijs
Poliklinische revalidatie betekent dat uw kind samen met u één of meerdere keren per week naar de behandelaar bij het RRC komt. Dit kan bijvoorbeeld een fysiotherapeut zijn, of een ergotherapeut, maar ook een maatschappelijk werker of een psycholoog. Dit heet ambulante begeleiding. De afspraken daarvoor vinden zoveel mogelijk na schooltijd plaats. Zo hoeft uw kind niet onnodig lessen te missen.

Samenwerking met Mytylschool de Thermiek

Wat is mytylonderwijs?
Mytylonderwijs is een onderwijsvorm voor leerlingen met een lichamelijke beperking en voor leerlingen die ook moeilijk lerend zijn. De leerlingen zijn 4 tot en met 12 jaar.

De Mytylschool bereidt kinderen voor op vervolgonderwijs of op een beroepsopleiding. Kinderen op een Mytylschool hebben meer aandacht nodig. Daarom zitten er gemiddeld maar 12 leerlingen in een klas. De meeste daarvan stromen door naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

De Thermiek
Volgt uw kind Mytylonderwijs? Dan volgt hij of zij vaak ook een revalidatietraject. De behandelingen vinden onder schooltijd plaats. Bij het Rijnlands Revalidatie Centrum is dat extra gemakkelijk. Mytylschool De Thermiek is namelijk door een loopbrug met ons verbonden.
Soms vindt therapie in de klas plaats (bijvoorbeeld ondersteuning bij taalontwikkeling, picto lezen, eten en drinken, schrijven en knutselen), andere keren bij ons in het revalidatiecentrum (bijvoorbeeld conditietherapie en zwemtherapie).  De roosters van therapie en school zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat uw kind niet onnodig lessen verzuimt en revalidatie en school optimaal kan benutten.

De Thermiek is een school voor leerlingen met een lichamelijk beperking, een meervoudige beperking of een langdurige somatische ziekte (LZ). Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw kind op de Thermiek naar school gaat. Uw kind…

  • is afhankelijkheid van (medische) zorg en het gebruik van hulpmiddelen;
  • kan niet zo goed informatie verwerken, of beweegt en handelt traag
  • heeft behoefte aan therapie (te volgen bij het RRC)
  • heeft moeite zich te handhaven binnen het regulier onderwijs
  • mist door zijn of haar ziekte meer dan 25% van de lessen, met als gevolg een slechte aansluiting met het regulier onderwijs.

Voor kinderen die naar Mytylschool De Thermiek gaan, wordt een individueel behandelplan met therapie opgesteld.

Meer informatie over Mytylschool de Thermiek vindt u op www.dethermiek.nl.