Home > Ouders & Kinderen > Behandelteam

 

Het behandelteam van uw kind is ‘multidisciplinair’. Dit houdt in dat verschillende specialisten vanuit hun eigen deskundigheid betrokken zijn bij het probleem van uw kind. U heeft niet met al deze specialisten een afspraak. Het team komt wel bij elkaar om de patiënten te bespreken vanuit alle specialisaties.

Revalidatiearts: De revalidatiearts is de coördinator van het behandelteam en eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. Aan de hand van uw mogelijkheden en wensen bepaalt de revalidatiearts in overleg met u voor welke therapieën en begeleiding uw kind in aanmerking komt. Aan het begin, rond een teamoverleg en aan het einde van uw revalidatie heeft u een gesprek met de revalidatiearts. Als u tussentijds behoefte heeft aan overleg met de arts, kunt u een afspraak maken bij de balie. Omdat wij ook opleidingscentrum zijn kunt u ook te maken krijgen met een arts-assistent. De arts-assistent wordt altijd begeleid door de revalidatiearts.

Fysiotherapeut: Bij de fysiotherapie leert uw kind hoe hij op een goede en makkelijke manier kan bewegen. Individuele oefentherapie vormt een belangrijk onderdeel van de fysiotherapie, maar ergotherapie behandelteamhet is ook mogelijk om in groepsverband deel te nemen.

Ergotherapeut: Vanwege een ziekte of aandoening kunnen alledaagse handelingen een grote opgave zijn. Bijvoorbeeld eten, drinken, aankleden, school, hobby. De ergotherapeut helpt uw kind om activiteiten die problemen opleveren zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Dit gebeurt op een praktische manier door bijvoorbeeld handelingen opnieuw of op een andere manier aan te leren. Zo nodig adviseert de ergotherapeut u bij het aanvragen van hulpmiddelen en aanpassingen en leert uw kind hiermee omgaan.

Maatschappelijk werker: De omstandigheden kunnen veel veranderen in uw gezinsleven en dat van de mensen om uw gezin heen. De maatschappelijk werker onderzoekt samen met u welke invloed de beperking van uw kind heeft op het gezinsleven en hoe u daarmee kunt omgaan. Verder kan hij of zij u adviseren over mogelijkheden op het gebied van wonen, school, vrije tijd, dagbesteding, sociale voorzieningen en financiële regelingen.

Logopedist: De logopedist houdt zich bezig met problemen op het gebied van stem, taal, spraak, gehoor en slikken. Door oefeningen en adviezen helpt de logopedist om functies en vaardigheden aan te leren, te herstellen of te verbeteren. Wanneer nodig adviseert de logopedist u over hulpmiddelen die de communicatie en het eten en drinken van uw kind vergemakkelijken.

Psycholoog: De omstandigheden kunnen effect hebben op hoe uw kind zich voelt en hoe het tegen gebeurtenissen in het dagelijkse leven aankijkt. Door middel van gesprekken kan de psycholoog samen met u en uw kind proberen een nieuw evenwicht te vinden.

Diëtist: Wanneer uw kind door ziekte een dieet of aangepaste voeding nodig heeft, krijgt u te maken met een diëtist. Een diëtist geeft advies over het voedingspatroon van uw kind.