Home > Ouders & Kinderen > Behandelingen > 4 jaar

Behandelingen vanaf 4 jaar

Team Schoolgaande Jeugd helpt kinderen met ziektes of (aangeboren) aandoeningen en de ouders om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de beperkingen en kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Revalidatie begint altijd met een observatieperiode. Tijdens deze observatieperiode brengen de hulpverleners de mogelijkheden, beperkingen en vragen van het kind in kaart. Aan de hand van deze gegevens stelt men samen met de ouders en het kind behandeldoelen op. De behandeldoelen vormen het uitgangspunt van de revalidatie. Om deze doelen te bereiken, wordt voor ieder kind op maat een behandelplan uitgewerkt. Tijdens de revalidatie wordt ook regelmatig geëvalueerd of de doelen zijn behaald, of moeten worden bijgesteld. Dit gebeurt tijdens een behandelplanbespreking waarbij ook de ouders aanwezig zijn. 

Naast kinderen van Mytylschool de Thermiek behandelt TSJ ook kinderen die op reguliere scholen onderwijs volgen. Het RRC biedt ook therapiezwemmen aan. Zwemmen kan zowel individueel als in groepsverband in ons eigen zwembad.

Via ons ABC kunt u voor elke diagnose nalezen wat de diagnose inhoudt en hoe ons behandelprogramma voor de betreffende diagnose is ingericht. Het ABC is alfabetisch gerangschikt op de naam van de diagnose.