Lectoraten

Basalt en de Haagse Hogeschool hebben gezamenlijk twee lectoraten in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie: het lectoraat Revalidatie en Technologie en het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen en slaan een brug tussen het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk. Het lectoraat haalt vragen op van de werkvloer in de medisch specialistische revalidatie (Basalt) en vertaalt deze in innovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek (kenniscentrum Haagse Hogeschool). De jarenlange samenwerking tussen deze partners in zorg en onderwijs maakt het mogelijk om vanuit kennis en ervaring belangrijke uitdagingen zoals toenemende complexiteit van de zorgvraag en personeelskrapte het hoofd te bieden. Daarbij wordt de revalidatiezorg in toenemende mate ondersteund door ICT en e-health toepassingen. 

 • Revalidatie en Technologie

  Revalideren betekent: werken aan herstel en een gezonde leefstijl om weer mee te doen in de samenleving. Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt hoe technologie bijdraagt aan efficiënte en toekomstbestendige revalidatiezorg. Dit doen we door samen met bedrijven, patiënten en professionals innovaties voor de revalidatiezorg te realiseren, te implementeren en te evalueren. Deze innovaties kunnen mensen die revalideren bijvoorbeeld ondersteunen om op zelfgekozen momenten te oefenen met apps en hun vooruitgang en leefstijl te monitoren. Technologische en sociale innovaties kunnen ook uitdagen om fysiek actief te zijn of andere gezond gedrag te ondersteunen. Daarnaast kan technologie in de revalidatie het zorgproces verbeteren met artificial intelligence en individueel verzamelde of big data.

  De activiteiten van het lectoraat bevinden zich op het snijvlak van zorg en technologie en op het snijvlak van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek kenmerkt zich door in co-creatie ontwikkelen, evalueren en implementeren van eHealth en zorgtechnologie binnen de thema’s:

  1. betere revalidatiezorg door de inzet van technologie
  2. gezondere leefstijl van mensen die revalideren door de inzet van technologie

  We werken met onze stakeholders, studenten en docenten samen in verschillende field- en livinglabs in de zorg. Een livinglab voor innovatieve diensten en producten voor de revalidatiebehandeling, een living lab voor ondersteuning van patiënten met domotica om zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen en een livinglab waar een beweegvriendelijke fysieke revalidatieomgeving gerealiseerd wordt.  Zo genereren we kennis, versterken we de beroepspraktijk en leveren we een bijdrage aan een betere kwaliteit van zorg en aan de opleiding van de health-innovator van morgen.

  Lees hier de jaarupdate 2020.

  Intreerede Jorit Meesters - Revalidatie en Technologie: samen beter!

  Met een wearable je beweeggedrag meten, via een app 24/7 ondersteuning krijgen bij fysieke oefeningen en Big Data inzetten om de zorg te verbeteren. E-health en zorgtechnologie bieden oplossingen voor een toenemende en steeds complexere zorgvraag.

  Sinds 1 jaar verricht lector Revalidatie en Technologie Jorit Meesters onderzoek hoe technologie kan bijdragen aan een efficiënte en toekomstbestendige revalidatiezorg. Op 28 oktober hield hij zijn online intreerede. Meer over de intreerede lees je hier.  

  De intreerede is hier terug te zien

   

 • Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

  Voor mensen met een fysieke beperking of een chronische aandoening is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Lichamelijke beperkingen of pijn tijdens het sporten kunnen het plezier in bewegen in de weg staan. Ook is het aanbod niet altijd afgestemd op hun wensen en mogelijkheden.

  Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport onderzoekt op welke wijze nieuwe technologieën mensen met een beperking kunnen stimuleren om (meer) te bewegen. Dat doen we door het ontwikkelen,  testen en implementeren van technologische innovaties en hulpmiddelen voor aangepast sporten.

  Doelgroepen
  Het lectoraat richt zich op mensen die vanwege klachten of chronische aandoeningen (bijvoorbeeld artritis of overgewicht), mobiliteitsbeperkingen of beperkingen aan het bewegingsapparaat minder mobiel zijn, minder kunnen bewegen en sporten dan zij willen of wenselijk is.

  Het onderzoek richt zich op de volgende thema’s met bijbehorende onderzoeksvragen:

  • Stimuleren van bewegen
   Wat zijn effectieve (technische) hulpmiddelen om bewegen en sport te stimuleren bij mensen met een fysieke beperking?
  • Registreren en analyseren van bewegen
   Hoe kunnen we beter inzicht geven in beweeggedrag en prestaties bij mensen met een fysieke beperking om daarmee bewegen te stimuleren en te optimaliseren?
  • Ondersteunen en optimaliseren
   Welke technologische innovaties en verbeteringen van bestaande mobiliteitshulpmiddelen kunnen ondersteunen in het vergroten van beweegdeelname en sportparticipatie van mensen met een fysieke beperking?

  Intreerede lector Monique Berger

  Monique Berger is sinds januari 2021 lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport. Tijdens haar intreerede op 16 juni 2022 presenteert zij, samen met haar kenniskringleden, de onderzoeksthema’s en ambities van het lectoraat. Ook gaat zij in gesprek met stakeholders zoals betrokkenen uit het veld van de revalidatie en bewegen en sport.

  Voor mensen met een fysieke beperking of een chronische aandoening is bewegen en sporten niet altijd vanzelfsprekend. Lichamelijke beperkingen of pijn tijdens het sporten kunnen het plezier in bewegen in de weg staan. Ook is het aanbod en/of de hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen bewegen of sporten niet altijd afgestemd op de wensen en mogelijkheden. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport zet zich in om mensen met een beperking net zo veel kansen te geven te bewegen en te sporten als mensen zonder beperkingen. 

  Meer informatie over het programma en aanmelden volgt.