Kosten en behandelperiode

Valt mijn revalidatiebehandeling in het basispakket van mijn zorgverzekering?
Ja, revalidatiezorg valt onder het basispakket van jouw zorgverzekering, als ‘medisch specialistische revalidatie’. Alleen met een verwijzing van een arts, wordt de zorg vergoed door je zorgverzekeraar. Houd er wel rekening mee dat je eigen risico van toepassing is op de basisverzekering. Als jouw behandeling doorloopt in een nieuw jaar, kan het zo zijn dat hierdoor weer het eigen risico wordt aangesproken. Een nazorgconsult (dat na een jaar plaatsvindt), kost 280 euro en spreekt eveneens het eigen risico, als dat nog niet verbruikt is. 

Basalt heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als je een buitenlandse verzekering heeft, neem dan contact op met het medisch secretariaat. Wij vragen dan toestemming aan je zorgverzekeraar.

Hoe wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekering?
Voor de zorgverzekering duurt een behandelperiode maximaal 120 dagen. Hierbij registreert Basalt welke activiteiten zij verricht om een diagnose vast te stellen en/of jouw aandoening te behandelen. Binnen deze vastgestelde periode zijn de meeste behandelingen afgerond, waarna wij de kosten bij jouw zorgverzekeraar declareren. Duurt jouw behandeling langer, dan wordt administratief nog een keer een behandelperiode van maximaal 120 dagen gestart. Na deze periode dienen wij opnieuw een declaratie in bij jouw zorgverzekeraar. Dit kan alleen als er nog een behandelindicatie is. De behandelindicatie vervalt als de revalidatiedoelen zijn behaald of niet haalbaar blijken. Jouw verzekeraar vergoedt geen behandelingen bij Basalt als de indicatie voor revalidatie is afgelopen.

Hoe worden mijn facturen berekend?
Je krijgt niet na afloop van elke afspraak een factuur. Je krijgt een factuur voor een bepaalde periode, onafhankelijk van hoeveel afspraken er in die periode hebben plaatsgevonden. Normaal duurt zo’n periode 120 dagen, tenzij u 42 dagen achtereen geen afspraken heeft gehad. Dan ontvang je eerder de rekening. Het kan zo zijn dat je in een periode maar één keer een afspraak heeft gehad. Als je een jaar aaneengesloten in behandeling bent, ontvang je dus drie keer een rekening, elke keer na 120 dagen. In principe sturen wij de rekening naar jouw zorgverzekeraar. Let op: de zorgverzekeraar hanteert bepaalde schalen voor de berekening van zorgkosten. Bijvoorbeeld een schaal van 0 tot 4 uur zorg en van 4 tot 9 uur zorg. Voor elke schaal wordt een vast bedrag gerekend. Als je een uur op gesprek geweest bent, betaal je dus hetzelfde als dat je 4 uur zorg zou hebben ontvangen. Hierbij geldt trouwens dat uren van revalidatieartsen zwaarder wegen dan uren van therapeuten. Als je in werkelijkheid een gesprek van een uur met een revalidatiearts heeft gehad, wordt er door de zorgverzekeraar 2,9 uur berekend.

Ik heb 40 minuten therapie gehad en zie dat jullie een nota sturen van 50 minuten. Hoe zit dit?
Voor revalidatie is landelijk afgesproken dat zowel de ‘directe’ als de ‘indirecte’ behandeltijd wordt gedeclareerd. ‘Directe tijd’ is de tijd die de behandelaar rechtstreeks aan jou besteedt, zoals tijdens een behandeling of bij telefonisch contact. ‘Indirecte tijd’ is tijd die aan jouw behandeling wordt besteed terwijl  je zelf niet aanwezig bent. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, planning, overleg en verslaglegging. Deze indirecte tijd wordt ook meegerekend in de behandeltijd. Zowel de directe als de indirecte tijd die aan jouw revalidatie besteed wordt, wordt zorgvuldig geregistreerd door jouw behandelaars.

Hoe wordt de prijs van mijn revalidatiebehandeling bepaald?
Basalt gebruikt, net als alle andere revalidatiecentra in Nederland, Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke behandeling bij jouw zorgvraag hoort. Er zijn voor alle mogelijke aandoeningen DBC’s, met elk een eigen prijs. Deze prijs is gebaseerd op de zorgactiviteiten die gemiddeld nodig zijn voor diagnose en/of behandeling. Basalt rekent dus een vast bedrag voor de kosten van je revalidatiebehandeling. Wij declareren deze kosten bij jouw zorgverzekering.

Wat kost mijn revalidatiebehandeling?
Pas als de diagnose en de inhoud van het behandelprogramma bekend zijn, kan de hierbij behorende prijs worden bepaald. Een indicatie hiervan vind je op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg of in deze tarieventabel 2023.

Ik heb geen zorgverzekering, wat nu?
Wanneer je niet verzekerd bent, dan brengen wij het wettelijke maximumtarief voor jouw behandeling bij je in rekening. Je vindt deze op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/medisch-specialistische-zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt deze tarieven jaarlijks vast.

Ik heb geen Nederlandse zorgverzekering, wat nu?
Laat dit z.s.m. schriftelijk of telefonisch weten bij je aanmelding zodat wij je kunnen informeren over de mogelijkheden. Als je niet verzekerd bent, dien je een bankgarantie af te geven, zodat Basalt een reservering van de kosten, het wettelijke maximumtarief, kan maken. Je vindt de maximum tarieven op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt deze tarieven jaarlijks vast. 

Ik heb wel een buitenlandse zorgverzekering.
Informeer bij je zorgverzekering naar de voorwaarden en vergoedingen van revalidatie. Wij vragen na bevestiging van jouw zorgverzekeraar altijd een garantieverklaring op voor een behandeling. Geef a.u.b. bij je aanmelding alle gegevens door van je zorgverzekeraar.

Wanneer eindigt mijn behandeling?
In overleg met jou stelt de revalidatiearts een behandelprogramma vast. Als jouw behandeldoelen zijn behaald, niet haalbaar blijken of je zegt te vaak een afspraak af, dan  wordt de behandeling bij Basalt afgerond. Jouw behandelindicatie vervalt waarna jouw zorgverzekeraar geen behandelingen meer bij Basalt mag vergoeden. Je hoort tijdig van jouw revalidatiearts wanneer de einddatum is. Ook wordt dan met je afgesproken of er nog een vervolgbehandeling buiten ons revalidatiecentrum nodig is. Meestal gaat het om fysiotherapie of word je terugverwezen naar de huisarts.
 

.