Home > Informatiebijeenkomsten hartrevalidatie

Informatiebijeenkomsten

Goede informatie is van groot belang om met hart- en vaatziekten om te gaan en erger te voorkomen. Elke hartpatiënt krijgt onderstaande vier (eenmalige) informatiebijeenkomsten aangeboden. Uw partner/familieleden zijn hierbij ook van harte welkom.

1. Medische informatie
De cardioloog geeft u uitleg over de werking van het hart, aandoeningen en behandelmethodes.

2. Informatie over psychosociale, maatschappelijke gevolgen
Met een maatschappelijk werker praat u tijdens deze bijeenkomst over de gevolgen van uw hartaandoening op sociaal en emotioneel gebied. Bijvoorbeeld naasten die anders met u omgaan, uw stemming die misschien veranderd is, werkhervatting en een verandering van leefstijl.

3. Informatie over gezonde eet- en drinkgewoontes
De diëtiste geeft u uitleg over de rol van voeding bij het ontstaan en voorkomen van hart- en vaatziektes en geeft u praktische tips.

4. Informatie over verantwoord en doelmatig bewegen
De bewegingsagoog geeft u informatie over het belang van bewegen en legt uit wat de verschillende vormen van bewegen voor effect hebben op uw hart.

Eenmalige bijeenkomst voor partners/naasten
Tijdens uw revalidatieperiode krijgt uw partner of iemand anders uit uw naaste omgeving een uitnodiging voor een eenmalige groepsbijeenkomst. Dit is uitsluitend voor partners/naasten. Wat betekent uw hartaandoening voor hen? Hoe gaan zij om met de veranderde leefsituatie?

Zo nodig kunt u naast bovengenoemde informatiebijeenkomsten ook deelnemen aan de volgende cursussen, die meerdere weken duren:

1. Cursus Hart voor Gezondheid (stressmanagementcursus)
Over uw grenzen heen gaan, slecht slapen omdat u ligt te piekeren, geen nee kunnen/durven zeggen, onrust, somberheid, de stress bestrijden met alcohol of roken? U leert stresssignalen herkennen en ermee omgaan.

2. Animo
Voor mensen met overgewicht is er de cursus Animo, die wordt verzorgd door een diëtist en een psycholoog. Door de cursus wordt u zich bewust van factoren die een rol spelen in uw eetgedrag en kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen. ook krijgt u handvatten aangereikt om uw leefstijl op het gebied van voeding en eetgedrag aanpassen.

3. ICD-cursus voor patiënten met een ICD
In deze cursus krijgt u informatie over de medische en technische aspecten van uw ICD, over het belang van sport en uw sportmogelijkheden en over de invloed die de ICD en het onderliggend hartlijden kan hebben op uw emotioneel en sociaal welbevinden. Ook aan deze cursus mag uw partner of familie meedoen.