Suggestie of klacht?

Suggestie

Wij doen ons uiterste best om je tijdens de revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Mogelijk vind je toch dat iets anders of beter kan, bijvoorbeeld:

 • de behandeling
 • de informatieverstrekking
 • de bejegening door onze medewerkers
 • voorzieningen
 • organisatorische zaken

Heb je een suggestie voor verbetering, dan horen wij dat graag. Het geeft ons de kans de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren.

Klacht

Als je ontevreden bent en een suggestie doen niet voldoende vindt, kun je een klacht indienen. 

De eerste stap
Soms denken medewerkers jougoed te helpen, maar ervaar dat anders. Bespreek dit dan bij voorkeur rechtstreeks met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn leidinggevende. Misschien vind je het vervelend om jouw klacht te bespreken met de betrokken medewerker of ben je niet tevreden over het resultaat. Je kunt je klacht dan voorleggen aan onze klachtenfunctionaris. 

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris bespreekt samen met jou op welke wijze jouw klacht het beste opgepakt kan worden. Zoek je een praktische oplossing of wens je bemiddeling? Dan neemt de klachtenfunctionaris je klacht zelf in behandeling. Zij geeft informatie en bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker. De functionaris stelt zich daarbij neutraal op, behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk en adviseert over een eventuele verdere aanpak.

Contact met de klachtenfunctionaris
Je kunt ook bellen met de klachtenfunctionaris: 070- 3 593 554.

Klachtenadviescommissie
Bij de Klachtenadviescommissie (hierna commissie) kun je terecht als: 

 • jouw klacht na bemiddeling niet naar tevredenheid is opgelost
 • je geen bemiddeling wilt 
 • je een oordeel wilt over uw klacht

De commissie onderzoekt jouw klacht op basis van hoor en wederhoor en brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur deelt jou en de betrokken medewerker na ontvangst van het advies van de commissie zijn oordeel mee.

Schadeclaim
De commissie neemt geen schadeclaim in behandeling. Deze dien je in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan de behandeling van jouw claim overdragen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Geschillencommissie  Ziekenhuizen
Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt en je niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur, spreken we van een geschil. Dit kun je voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie waarbij Basalt is aangesloten. Hieraan zijn kosten verbonden.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen kan klachten behandelen over: 

 • het behandelplan en de uitvoering van de behandeling
 • hoe de zorgaanbieder met jou is omgegaan (bejegening, schending van de privacy)
 • schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling (zaakschade of materiële schade)
 • schade die is ontstaan door een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade)

Klachtenregeling Basalt