Menu restaurant

Wat staat er op het menu?

 

Menu Basalt Leiden Dagschotel 2- 6 dec.
Menu Basalt Leiden Diner 2- 8 dec.

Menu Basalt Leiden Dagschotel 9-13 dec.
Menu Basalt Leiden Diner 9-15 dec.

Menu Basalt Den Haag 2-6 dec.
Menu Basalt Den Haag 9- 13 december