Home > Hoe werkt het kenniscentrum?

Hoe werkt het kenniscentrum

Onder de paraplu van het Kenniscentrum verwerven, verspreiden en verankeren we kennis. De manager van het Kenniscentrum heeft de leiding en bepaalt, samen met een medisch specialist, het inhoudelijk beleid. De ondersteuning van het Kenniscentrum is in handen van een onderzoeksadviseur van het LUMC. Verschillende medewerkers voeren taken van het Kenniscentrum uit, zoals adviseurs op het terrein van:

  • implementatie: ondersteunt bij implementatie van nieuwe inzichten en werkwijzen
  • kwaliteit: draagt zorg voor de borging van kennis en kwaliteit door het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid
  • opleiding: ondersteunt bij (beleid rond) scholing en opleiding
  • onderzoek: ondersteunt en begeleidt onderzoek

Een lokale onderzoekscommissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen van zowel het RRC als van andere organisaties. Getoetst wordt of de onderzoeken haalbaar zijn en passen in de onderzoekslijnen van het RRC.

Procedure en routing extern ws onderzoek

 

Intensieve samenwerking
Om de kwaliteit te verhogen, werkt het Kenniscentrum intensief samen met de regionale partners: het LUMC en Sophia Revalidatie. Ook voeren we onderzoek uit samen met het VU Medisch Centrum, Rijndam, Heliomare en het Maasstad Ziekenhuis.

Financiering
De financiering van ons Kenniscentrum komt voor een deel uit onze eigen middelen. Daarom maken we voor verschillende onderzoeken gebruik van aanvullende financiering. Zo worden onderzoeken gedaan die (mede) worden gefinancierd door ZonMw of door andere fondsen.

De Stichting Vrienden van het RRC heeft in de aanloop naar het Kenniscentrum een financiƫle bijdrage geleverd.