A-Z Behandelingen

Herseninfarct

Wat is een herseninfarct?

Vaak wordt gedacht dat herseninfarcten alleen bij ouderen voorkomen. Dit is niet waar, ook kinderen kunnen een infarct krijgen.

Een herseninfarct wordt ook wel CVA, attaque of beroerte genoemd. CVA staat letterlijk voor cerebro vasculair accident. Bij een CVA is er een probleem met de bloedcirculatie in de hersenen. Bij een herseninfarct krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed. Dit kan komen door een dichtgeslibde ader of door een bloedstolsel dat de hersenslagader blokkeert. Een hersenbloeding ontstaat door een bloedvat in de hersenen dat lek raakt. Het bloed stroomt dan de hersenen in.

Acute verschijnselen
Tijdens en direct na een herseninfarct hebben de meeste kinderen last van:

  • verward denken en praten
  • verlammingen aan het gezicht
  • verlammingen aan één kant van het lichaam
  • doof gevoel in armen, benen of gezicht
  • heftige hoofdpijn
  • duizeligheid

Een herseninfarct is zogenaamd niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina over NAH.