Home > Expertise > Onderzoek > SCORE

SCORE

scoreEen CVA (beroerte) heeft grote invloed op het leven van de patiënt en zijn/haar partner of mantelzorger. Jaarlijks starten meer dan 100 patiënten in het RRC met een intensief revalidatietraject na een CVA. Hoe ziet de behandeling van deze patiënten er precies uit, en waar zitten de verschillen met andere centra? Hoe denken de patiënt en zijn/haar mantelzorger over de aandoening en de behandeling? Wat zijn de voorspellers voor maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven? Dat zoeken we uit in het SCORE (Stroke Cohort Outcome REhabilitation)-onderzoek; een samenwerking tussen het RRC, Sophia Revalidatie en het LUMC.

SCORE is een grootschalig en langlopend cohortonderzoek onder CVA-patiënten en hun partners. Van maart 2014 tot medio 2016 worden alle CVA-patiënten uitgenodigd voor het onderzoek. Iedere deelnemer vult tot 2,5 jaar na start van zijn revalidatie ieder half jaar een vragenlijst in, over onder andere zijn functioneren, maatschappelijke participatie, en tevredenheid over de zorg. Daarnaast brengen de onderzoekers de duur en de inhoud van de behandeling van iedere patiënt in kaart.

De resultaten van SCORE kunnen aanknopingspunten bieden voor verbetering van de zorg voor CVA-patiënten. Bovendien kunnen ze in de toekomst bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van patiënten met een CVA.

Contactpersoon: Iris Groeneveld

Nieuwsbrieven SCORE:

SCORE-nieuwsbrief september 2014

Score-nieuwsbrief oktober 2015

Score-nieuwsbrief november 2016

SCORE nieuwsbrief mei 2017

SCORE nieuwsbrief december 2017