Home > Expertise > Onderzoek

Onderzoek en projecten

Het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd in het RRC heeft steeds een duidelijke link met de dagelijkse praktijk. Het kan gaan om:

  • onderzoek naar het gebruik van, de tevredenheid over en de behoefte aan revalidatiezorg,
  • onderzoek naar effecten en kosten van revalidatiebehandelingen
  • of onderzoek naar meetmethoden om interventies meer gericht te kunnen aanbieden.

Het RRC heeft sinds 2013 een aantal patiënten een rol gegeven als onderzoekspartner. Personen met niet aangeboren hersenletsel, die hebben gerevalideerd bij het RRC worden actief, als gelijkwaardige teamleden, betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek. Op die manier wordt de ervaring van de patiënten meegenomen in elke fase van de studie.

Hieronder vindt u een beschrijving van enkele onderzoeks- en implementatie-projecten van het Rijnlands Revalidatie Centrum. Alle onderzoeken zijn gericht op het bereiken van doelmatige zorg en Evidence Based Practice.

Voor een compleet overzicht van al onze lopende onderzoeken en onze publicaties:

Wetenschappelijk onderzoek RRC januari 2018

Procedure

Om het wetenschappelijk onderzoek succesvol tot uitvoer te kunnen brengen is het belangrijk dat onderzoekers op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het Rijnlands Revalidatie Centrum biedt en de werkwijze en procedures rondom de toetsing en uitvoering. In de onderstaande notitie worden vier procedures beschreven:

  1. Het aanvragen van tijd voor het opzetten van onderzoek.
  2. De interne toetsing van lokale uitvoerbaarheid van onderzoek dat wordt uitgevoerd op initiatief van en door medewerkers van het Rijnlands Revalidatie Centrum.
  3. De interne toetsing van lokale uitvoerbaarheid van onderzoek dat door een andere partij dan het Rijnlands Revalidatie Centrum wordt uitgevoerd en waarvoor de medewerking van het Rijnlands Revalidatie Centrum wordt gevraagd.
  4. Daarnaast wordt de relatie tussen deze procedures en de toetsing door een Commissie Medische Ethiek aangegeven.

Procedure en routing wetenschappelijk onderzoek RRC