Home > Expertise > Kenniscentrum

Kenniscentrum

Onze zorg up-to-date dankzij het Kenniscentrum
Met het Kenniscentrum dragen we bij aan de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. We zorgen er namelijk voor dat onze medewerkers kunnen werken volgens de meest actuele, bewezen inzichten in de revalidatiegeneeskunde. Wij werken dus volgens de principes van Evidence Based Practice (EBP). Daarnaast dragen wij, met onderzoek, zelf bij aan innovatie van en kennisontwikkeling op ons vakgebied.

Het Kenniscentrum heeft drie belangrijke taken: kennis verwerven, kennis verspreiden en kennis verankeren. Lees hier hoe het Kenniscentrum werkt.

Kennis verwerven
We nemen, door het uitvoeren van onderzoek, het voortouw in het zoeken van antwoorden op vragen waar we in de behandeling tegenaan lopen. En van nieuwe behandelvormen of behandelprogramma’s willen we het effect weten en meten. Uitgangspunt van ons onderzoek is dat de resultaten toepasbaar moeten zijn in onze praktijk. Een van onze speerpunten is het onderzoek naar NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Zo onderzoeken we bijvoorbeeld het herstel van de loopfunctie en de oog-handcoördinatie na een hartaanval. Met onze arbeidsreïntegratiemodule helpen we mensen weer aan het werk. We onderzoeken, regelmatig ook samen met het LUMC, Sophia Revalidatie of andere organisaties, hoe de behandeling nog beter kan.

Lees hier meer over de lopende onderzoeken.

Kennis verspreiden
Je hebt niets aan kennis als je die niet toepast en deelt. Nieuwe bewezen inzichten en recente ontwikkelingen in de revalidatie maken wij zo snel mogelijk onderdeel van onze behandelprogramma’s. Door nieuwe kennis toe te passen, profiteren onze patiënten van de best mogelijke zorg. Om kennis te delen, doen we bij het RRC veel aan scholing en bijscholing van onze medewerkers. En we laten ook professionals buiten het RRC delen in onze kennis. Bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges, maar ook door het verzorgen van opleidingsplaatsen en stages.

Meer weten over deze stages en de mogelijkheden tot bijscholen? Kijk hier.

Kennis verankeren
Om de kwaliteit van zorg te borgen, verankeren we nieuwe inzichten en werkwijzen in behandelprogramma’s. Om de kwaliteit van de zorgverlening systematisch in kaart te brengen, te beheersen en te verbeteren, hebben we een kwaliteitsmanagementsysteem en werken we toe naar kwaliteitscertificering.