Home > Expertise > Complexe zorg

Complexe revalidatiezorg

Wij behandelen patiënten met problemen die complexe, geïntegreerde diagnostiek en / of behandeling vragen. Noodzakelijke niet-complexe zorg bieden we alleen als we de enigen zijn die de expertise hiervoor hebben. Onze behandeling is kort en intensief en kent dus grenzen. Zodra de situatie van de patiënt geen integrale benadering meer vereist, nemen anderen, zoals de eerste lijn, deze zorg over.

 

Binnen het RRC is een jarenlang opgebouwde deskundigheid aanwezig op het gebied van:

  • Cognitieve revalidatie
  • Gedragsmatige revalidatie (chronische pijn)
  • Verandering in leefstijl (hart- en longrevalidatie)
  • Bewegingsvaardigheden

 

Gespecialiseerde teams maken ons expert op het gebied van:

  • Revalidatie na een CVA (beroerte)
  • DCD problematiek bij jongeren
  • Neurologische aandoeningen
  • Hart- en longrevalidatie

 

Voor de bepaling van complexiteit wordt tenminste aangesloten op de domeinen van het ICF[1]. Ook bepalend voor complexiteit is de combinatie van ingewikkelde problemen op cognitief, motorisch, psychosociaal en gedragsmatig gebied. En de prognose en belastbaarheid van de patiënten die we behandelen. Bij het bepalen van de parameters zal met deze onderdelen rekening gehouden moeten worden.

[1] International Classification of Functioning, Disability and Health