Home > Actuele berichten > Sophia Revalidatie (fusiepartner RRC) zet zorgnetwerk ALS op

Sophia Revalidatie (fusiepartner RRC) zet zorgnetwerk ALS op

Gemaakt op dinsdag 03 april 2018 9:14

Donderdag 22 maart vond de eerste bijeenkomst van het regionale zorgnetwerk ALS plaats. 35 deelnemers uit de regio Haaglanden sloten aan. Arhur de Grund, fysiotherapeut bij Sophia Revalidatie en projectleider: ‘Bij Sophia Revalidatie staat de patiënt centraal. We kijken naar de behoefte van de patiënt en zijn systeem, ook buiten de grenzen van onze eigen organisatie. We zijn sterk in het samenwerken met ketenpartners en we benutten elkaars mogelijkheden optimaal.’

Format voor opzetten zorgnetwerk ALS ontwikkeld
‘Vanuit deze visie ontstond het idee voor het opzetten van een regionaal expertisenetwerk rondom ALS patiënten’, vertelt Arthur de Grund. ‘ALS Nederland werkte hier graag aan mee. Het is immers ook hun wens om de expertise die ligt bij het ALS Centrum Nederland en de diverse ALS-teams meer uit te dragen naar de patiënt en de eerste lijn. Dankzij een subsidie konden wij aan de slag met het uitwerken van ons idee voor een regionaal zorgnetwerk. Afgesproken is dat we het zorgnetwerk op een transparante manier opzetten, zodat andere ALS-teams in het land ons format kunnen overnemen.’

Opzet bijeenkomsten
Voor de komende twee jaar hebben we een scholingsprogramma ontwikkeld waarin we kennis over ALS en aanverwante ziektebeelden uitwisselen. Op die manier ontstaat er een netwerk van behandelaars die actuele kennis heeft en elkaar weet te vinden in het belang van de patiënt. In eerste instantie richten we ons op huis- en verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. In de toekomst willen we ook zeker andere beroepsgroepen zoals ergotherapeuten en logopedisten uitnodigen. Voor de diverse kwaliteitsregisters is accreditatie aangevraagd.

Zeer positieve reacties
De eerste bijeenkomst werd druk bezocht door voornamelijk fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. De reacties waren erg positief. Sommige deelnemers hopen zelfs op meerdere scholingsmomenten per jaar. Ook de wens om snel andere disciplines zoals ergotherapeuten deel te laten nemen aan het netwerk werd besproken. ‘Dat is een goed teken, want de wil is er in de hele keten om de zorg voor de ALS patiënt optimaal te laten verlopen. We hebben een mooie eerste stap gezet om dit te bewerkstelligen,’ aldus Arthur.

Meer informatie over het netwerk?
Op www.sophiarevalidatie.nl/ALSnetwerk staat alle informatie over het ALS zorgnetwerk met links naar waardevolle sites met richtlijnen en ondersteunende filmpjes. Ook zijn de deelnemers aan het netwerk hierop terug te vinden.

Verdieping: lees het artikel in het Revalidatie Magazine over de opzet van het ALS Netwerk.