Home > Actuele berichten > Fusiepartner Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool halen de banden aan

Fusiepartner Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool halen de banden aan

Gemaakt op vrijdag 26 januari 2018 8:24

De Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie, die al nauw met elkaar samenwerken, gaan nog meer met elkaar optrekken. Op 25 januari ondertekenden de beide partijen een overeenkomst waarin dit werd bekrachtigd. Samen willen zij nauwer samenwerken op de thema’s onderwijs, (praktijkgericht) onderzoek, innovatie en de professionalisering van de beroepspraktijk.

Son Burgers, directeur van de Faculteit voor Gezondheid, Voeding en Sport van De Haagse: “Met het ondertekenen van deze overeenkomst bevestigen we wat de jarenlange samenwerking voor onze beide organisaties betekend heeft. De Haagse Hogeschool heeft de ambitie om een regionaal en internationaal georiënteerde netwerkhogeschool te zijn, die haar studenten opleidt tot wereldburgers. Deze geïntensiveerde samenwerking helpt ons om die ambitie verder te realiseren.”

Willem Wiegersma, Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie: “Samenwerking tussen een hogeschool en een revalidatiecentrum is in Nederland uniek en we zijn blij dat we dat vandaag officieel bevestigen. Sophia Revalidatie wil met onderzoek en innovatie op het gebied van eHealth waarde toevoegen aan de zorg voor haar revalidatiepatiënten. Door deze samenwerking kunnen we praktijkgericht onderzoek inzetten in ons living lab.”

Onderwijs
Het (zorg)onderwijs van De Haagse Hogeschool profiteert van de expertise van Sophia Revalidatie, en van de vele mogelijkheden tot het opdoen van zeer relevante praktijkervaring. Zo is in de overeenkomst aandacht voor het faciliteren van stageplaatsen voor studenten van de hogeschool binnen zowel een praktijkleerunit als in het bestaande SmartLab. Ook spreken de twee partijen af gezamenlijk onderwijscurricula te vernieuwen, onder andere bij de minor (keuzemodule) Revalidatie.

Onderzoek
Onderzoek is voor de hogeschool, naast onderwijs, een belangrijke tweede kerntaak. En ook Sophia Revalidatie heeft grote ambities op het gebied van onderzoek, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van (evidence based) zorg, het verbeteren van behandelprogramma’s en de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde. Daarom wordt met de nieuwe overeenkomst ook de onderzoekssamenwerking geborgd en verder uitgebouwd. De twee partijen hebben samen al een lectoraat Revalidatie, maar spreken daarnaast de intentie uit om meer met de lectoraten Mantelzorg, Informatie, Technologie en Samenleving, Oncologische zorg, Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, Smart Sensor Systems en Technologie voor Gezondheid de verbinding te zoeken.

Met de bestuurlijke fusie tussen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum in oktober 2017 is niet alleen het aantal praktijklocaties in de regio sterk toegenomen (samen 10 locaties in Den Haag, Delft, Leiden, Gouda, Zoetermeer, en Alphen aan de Rijn), maar is ook de verbinding met wetenschappelijk onderzoek verder verankerd met de bestaande samenwerking met het LUMC. Het doel is om per 1 januari 2019 ook juridisch te fuseren, en daarmee de beide organisaties in één nieuwe organisatie op te laten gaan.

Innovatie
Op het gebied van innovatie spreken de twee partijen af om, naast het genoemde onderzoek, ook gezamenlijk valorisatieprojecten uit te voeren, waarbij waarde wordt gecreëerd uit (nieuwe) kennis, bijvoorbeeld door het te vertalen in producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. Ook willen de twee partijen bestaande living labs professionaliseren, en mogelijk nieuwe living labs opzetten.

Professionaliseren Beroepspraktijk
De beide partijen willen een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de beroepspraktijk in de zorg. Met dit doel voor ogen willen zij samen kennis ontwikkelen en delen, zodat een continue professionaliseringsproces kan ontstaan. Uitgangspunt hierbij is dat iedere activiteit een keten van verbeteringen tot doel heeft, waarbinnen informeel en formeel leren elkaar aanvullen. Door met elkaar (zowel beroepskrachten, docenten als studenten) een learning community te vormen, waarin onderzocht wordt ‘wat werkt en wat niet werkt’.

Sophia Revalidatie
Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem gewenste rol in de samenleving (weer) zo goed mogelijk vervullen ondanks eventuele participatieproblemen. Bij Sophia Revalidatie werken 700 medewerkers en 100 vrijwilligers. Met multidisciplinaire teams behandelen zij 6.200 patiënten op jaarbasis.

Sophia Revalidatie is gevestigd op acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Sophia Revalidatie werkt intensief samen met een groot aantal instellingen voor de gezondheidszorg in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Sophia Revalidatie; medisch specialistische zorg sinds 1880.