Home > Actuele berichten > RRC meet kwaliteit van leven bij patiënten

RRC meet kwaliteit van leven bij patiënten

Gemaakt op maandag 04 december 2017 11:03

Het RRC evalueert de ervaren kwaliteit van leven bij alle patiënten. Op deze nieuwe resultaatkaart is te zien hoe onze poliklinische patiënten hun kwaliteit van leven ervaren.

Het RRC vraagt aan iedere patiënt om de digitale vragenlijst (EQ5D) in de vullen. De vragen gaan over de mate waarin zij problemen ervaren op de gebieden: mobiliteit, zelfzorg, dagelijks leven, pijn en ongemak, angst en somberheid. De meting wijst uit dat patiënten een beter kwaliteit van leven ervaren na hun revalidatie.

Onze resultaatkaarten geven inzicht in de resultaten van onze behandelprogramma’s en de tevredenheid van onze patiënten met hun behandeling.