Home > Actuele berichten > RRC en LUMC organiseren symposium over Plexus Brachialis

RRC en LUMC organiseren symposium over Plexus Brachialis

Gemaakt op donderdag 09 november 2017 15:18

Ter gelegenheid van de promotie van Menno van der Holst (fysiotherapeut Kinderrevalidatie RRC en LUMC) op het onderwerp: ‘De impact van Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel gedurende het leven’ organiseren het Rijnlands Revalidatie Centrum en het LUMC op 20 december 2017 een symposium over dit onderwerp met meerdere sprekers uit het veld.

Programma symposium PB


Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij het symposium. U wordt verzocht zich per e-mail aan te melden bij Ines Colijn stafsecretaresse Revalidatiegeneeskunde LUMC: c.colijn@lumc.nl

Een beknopte samenvatting van het onderzoek van Menno van der Holst:
‘Plexus brachialis geboorteletsel (OPBL) is een zenuwletsel waarbij de zenuwen die de arm aansturen beschadigd raken. De impact van dit letsel op het leven van de patiënt op het gebied van kwaliteit van leven, participatie, zorg en behandeluitkomsten wordt in dit proefschrift beschreven. De bevindingen hebben geleid tot belangrijke inzichten op het gebied van de zorg voor patiënten met OPBL en hun families. Zo blijkt er forse informatiebehoefte te bestaan binnen deze patiëntengroep, heeft plexusletsel impact op de familie van jonge patiënten en ervaren volwassen patiënten veel invloed op studie en werkkeuze. Bij het bestuderen van orthopedische ingrepen rondom de schouder is gebleken dat het belangrijk is rekening te houden met de behandelgeschiedenis van het geopereerde kind om zo gerichtere uitkomstinformatie te kunnen verstrekken. Zo kunnen verwachtingen van ouders en kind beter afgestemd worden. Eén van de aanbevelingen in dit proefschrift is om een gestandaardiseerd paramedisch behandelprotocol op te zetten en te onderzoeken voor de verschillende leeftijdsfasen van de patiënt met OPBL omdat dit mist. Een striktere follow-up vanaf de geboorte is hierbij erg belangrijk. Daarnaast zou er meer en betere informatie ontwikkeld moet worden waarbij de bevindingen uit de verschillende studies in dit proefschrift handvatten kunnen bieden.’