Home > Actuele berichten > Speerpunten van de Cliëntenraad

Speerpunten van de Cliëntenraad

Gemaakt op donderdag 05 oktober 2017 12:08

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, houdt hun belangen goed in het oog en trekt zo nodig aan de bel bij het bestuur van het RRC. De Cliëntenraad denkt actief mee met de ontwikkelingen binnen het RRC. De speerpunten van de Cliëntenraad van het afgelopen jaar zijn:

R-EPD
De Cliëntenraad volgt de invoering van het R-EPD (Revalidatie Elektronisch Patiënten Dossier) nauwlettend. Is de voorlichting voldoende, wordt de beveiliging, de privacy en het inzagerecht voor patiënten goed bewaakt? De raad concludeert dat het RRC dit vooralsnog goed voor elkaar heeft.

Nazorg
De Cliëntenraad pleit voor meer aandacht voor nazorg en mantelzorg voor patiënten die klaar zijn met hun behandeling in het RRC. Hiervoor zoekt de raad naar mogelijkheden, in samenwerking met het bestuur van RRC en met externe deskundigen.

Patiëntgerichtheid
De Cliëntenraad denkt mee en adviseert het bestuur van het RRC hoe werkprocessen in de organisatie het meest passend georganiseerd kunnen worden voor de patiënt.

Vele vragenlijsten
Patiënten van het RRC krijgen regelmatig vragenlijsten mee over hun wel en wee. De Cliëntenraad adviseert het management over het gebruik van de vragenlijsten. Hoe krijg je optimaal inzicht in de situatie van de patiënt, zonder dat het invullen van vragenlijsten een te grote last voor hen wordt?

Fusie
De Cliëntenraad houdt vinger aan de pols met betrekking tot de voorgenomen fusie van RRC met Sophia Revalidatie, adviseert waar nodig en mogelijk en beziet of veranderingen en/of bezuinigingen niet ten koste gaan van de zorg voor de patiënt.

Huiskamergesprek
Een belangrijke bron van informatie voor de Cliëntenraad zijn de ‘huiskamergesprekken’, waarvoor alle klinische patiënten en hun familie worden uitgenodigd. Patiënten tonen zich hier meestal zeer tevreden met het RRC. Er komen ook verbeterpunten naar voren, die de Cliëntenraad onder de aandacht brengt van het bestuur van RRC.

Nieuwe leden voor de Cliëntenraad gezocht!
De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden. Bent u patiënt, partner van een patiënt of ouder van een patiëntje en vindt u het interessant om mee te denken over verbeteringen van de zorg voor patiënten, neem contact met ons op.

De Cliëntenraad is o.a. bereikbaar via mailadres: clientenraad@rrc.nl

In het Jaarverslag 2016 Cliëntenraad vindt u meer informatie over de samenstelling en de activiteiten van de Cliëntenraad