A-Z Behandelingen

NAH

Wat is NAH?

NAH staat voor Niet-aangeboren hersenletsel. Het is een beschadiging in de hersenen die in de loop van het leven ontstaat. Oorzaken van hersenletsel kunnen zijn:

 • een herseninfarct of hersenbloeding, ook beroerte of CVA genoemd,
 • hersenkneuzing na een ongeval,
 • een tumor in de hersenen,
 • hersenvliesontsteking.

Verschijnselen
Hersenletsel heeft gevolgen voor het lichaam van uw kind. Hij of zij kan bijvoorbeeld:

 • een deel van het lichaam moeilijker bewegen
 • erg moe zijn
 • hoofdpijn hebben

Uw kind kan ook anders denken, doen en voelen. Dat betekent bijvoorbeeld:

 • ander gedrag vergeleken bij voorheen
 • slechtere resultaten op school

Het is dan ook niet vreemd als uw kind problemen tegenkomt. U kunt dit altijd bespreken met een of meer leden uit het behandelteam van uw kind.

Wat houdt de behandeling van NAH bij het RRC in?

Revalidatie bij het RRC is erop gericht om de toename van klachten door het hersenletsel voor te zijn. Bovendien leert uw kind omgaan met de klachten die al aanwezig zijn. Samen met hem of haar werken wij aan een manier waarop hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan opgroeien.

Uw kind krijgt een op maat gemaakt individueel behandelplan en begeleiding door hulpverleners die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. In het behandelplan staan onder andere de doelen die uw kind graag wil bereiken. Die spreken we met u en uw kind door voordat we de behandeling starten.

Voorbeelden kunnen zijn:

 • Ik wil mezelf kunnen aankleden.
 • Ik wil kunnen spelen met andere kinderen.
 • Ik wil kunnen knutselen.
 • Ik wil beter kunnen praten, zodat anderen me beter begrijpen.

Uiteraard polsen we regelmatig of we de doelen moeten bijstellen. We houden bij de behandeling overigens altijd rekening met de mogelijkheden van uw kind.

Tijdens de revalidatie richten wij ons op de dagelijkse dingen waar uw kind vanwege de hersenbeschadiging moeite mee heeft. Uw kind leert bijvoorbeeld (beter) praten, lopen, spelen, hobby’s uitoefenen en zichzelf aan te kleden. Uiteraard kunt u zelf thuis doorwerken aan de training van uw kind. Het is tenslotte belangrijk dat uw kind zoveel dingen zelfstandig kan doen.

Soms lukken bepaalde handelingen niet, of blijven ze moeilijk. Wij kunnen u en uw kind dan adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een rolstoel, een spalk, een communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied.

Als uw kind een hersenbeschadiging heeft, kan dat behoorlijk in uw leven ingrijpen. Daarom krijgt bij het RRC ook de emotionele kant van hersenbeschadiging van ons alle aandacht. We begeleiden en ondersteunen u en uw kind, maar desgewenst ook uw naasten bij het verwerken van de gevolgen van het hersenletsel.

Hoe lang duurt de behandeling?

Wij kunnen vooraf niet zoveel zeggen over hoe lang de behandeling van uw kind gaat duren. Dat hangt af van de ernst van de klachten en de mogelijkheden die uw kind heeft. Gedurende het traject kunnen we een betere inschatting maken van de behandelduur.

Wat vraagt de behandeling van uw kind?

Revalideren doet uw kind samen met de behandelaar. Daarbij zijn inzet en motivatie heel erg belangrijk. Dat kan soms best moeilijk zijn. Uw kind moet bijvoorbeeld zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes missen in de tijd dat hij of zij misschien liever buiten zou spelen. En revalideren kost behoorlijk wat inspanning. De behandelaars en u als ouders kunnen helpen uw kind gemotiveerd te houden.

Wij verwachten overigens dat uw kind op tijd op afspraken verschijnt. Als er heel dringende redenen zijn waarom uw kind niet op een afspraak kan komen, laat u dit dan zo snel mogelijk weten bij de balie.

Voor wie is revalidatie bij het RRC geschikt?

Als uw kind op meerder gebieden beperkingen heeft die een normale ontwikkeling in de weg staan, dan is hij of zij bij het RRC in goede handen. Wij proberen de ontwikkeling van uw kind zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met die van leeftijdsgenootjes. Uiteraard houden we daarbij rekening met de specifieke situatie van uw kind.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Uw kind wordt tijdens de revalidatie begeleid door een heel team van deskundigen. Zij leveren elk hun eigen bijdrage. In overleg met u en uw kind bepaalt de revalidatiearts welke hulpverleners bij de behandeling betrokken zullen zijn. Uiteraard gaat de revalidatiearts daarbij uit van de persoonlijke vragen en mogelijkheden van zowel uw kind als u. De samenstelling van het behandelteam verschilt dus per kind. Het behandelteam kan bestaan uit:

 • revalidatiearts en arts-assistent
 • verpleegkundige / verzorgende
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • maatschappelijk werker
 • psycholoog
 • activiteiten begeleider
 • bewegingsagoog
 • rolstoeltechnicus
 • diëtist

Feedback

Feedback
Wij geloven dat u en uw kind uiteindelijk zelf het beste weten wat goed is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor de behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. We horen het ook graag als u of uw kind twijfels hebben over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Klik hier om naar het formulier te gaan.

Praktische informatie over de revalidatie van uw kind vindt u hier.