A-Z Behandelingen

Cerebrale parese (CP)

Wat is cerebrale parese (CP)?

Cerebrale parese (CP) is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen. Deze stoornis is ontstaan door een hersenbeschadiging die voor het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. Cerebrale parese komt in Nederland bij 1 op de 500 pasgeborenen voor. CP is geen ziekte, maar een aandoening. Dat wil zeggen dat het niet te genezen is. Bij CP zijn hersencellen beschadigd en beschadigde hersencellen zijn niet te herstellen. De behandeling bestaat uit revalidatie. Onze revalidatie omvat een op maat gemaakt pakket aan therapieën zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie, die helpen de kwaliteit van het leven te verbeteren. Daarbij kunnen ook hulpmiddelen, zoals een looprek of een douchestoel, ondersteuning bieden.

Er zijn drie verschillende typen van cerebrale paresen:

Spastische cerebrale parese: Een kind dat spastische cerebrale parese heeft, heeft last van spierstijfheid, oftewel spasticiteit. 70-80% van de kinderen heeft deze vorm van CP.

Dyskinetische cerebrale parese : Een kind dat deze vorm van cerebrale parese heeft, heeft last van ongewilde bewegingen. Circa 6% van de kinderen heeft deze vorm van CP.

Atactische cerebrale parese : Een kind dat atactische cerebrale parese heeft, heeft problemen met het coördineren van bewegingen, hij of zij maakt schokkerige bewegingen. Het kind heet ook problemen met evenwicht. Circa 6% van de kinderen heeft deze vorm van CP.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen voorkomen bij Cerebrale Parese:

 • Motorische stoornissen (bewegingsstoornissen), problemen met bewegen, het coördineren van bewegingen, praten en slikken.
 • Sensibiliteitsstoornissen: problemen met zicht en problemen met het voelen. Meestal is er sprake van overgevoeligheid, soms van verminderde gevoeligheid (doofheid). Dit maakt de communicatie met de omgeving moeilijk. Deze stoornissen zijn regelmatig de reden van het niet uitvoeren van een opdracht en het uitbrengen van vreemde klanken.
 • Intellectstoornissen: 50% van de kinderen met CP heeft een normaal intelligentieniveau, de andere 50% van de kinderen vertoont psychische stoornissen.
 • Andere stoornissen, zoals epilepsie.

 Oorzaken

De wetenschap heeft nog niet alle oorzaken van CP gevonden. Een aantal mogelijke factoren zijn:

 • beschadiging van de hersenen voor, tijdens, of kort na de geboorte als gevolg van zuurstofgebrek
 • vroeggeboorte
 • een te laag geboortegewicht
 • ziekte of andere moeilijkheden tijdens de zwangerschap
 • een ongeval of hersenziekte na de geboorte
 • een aanlegstoornis
 • bovenmatig alcohol en/of drugsgebruik tijdens de zwangerschap

Diagnose

Dat er mogelijk sprake is van CP kan al binnen de eerste twee jaar vastgesteld worden. Over het algemeen stelt de kinderneuroloog samen met de revalidatiearts de diagnose. Om de diagnose van CP vast te stellen kijkt de specialist naar:

 • uiterlijke kenmerken van het kind, zoals de motoriek en de spierspanning.
 • de voorgeschiedenis, zoals zwangerschap en de geboorte.
 • afbeeldingen die van de hersenen worden gemaakt met een echografie, CT-scan of een MRI-scan.
 • de intelligentie van een kind om een eventuele achterstand in de geestelijke ontwikkeling te beoordelen. Hiervoor doet de specialist een aantal intelligentietests.