A-Z Behandelingen

Zuurstoftekort bij reanimatie

Wat is zuurstoftekort bij reanimatie?

Bij ernstig en acuut zuurstoftekort van de hersenen raak je bewusteloos. Als het zuurstoftekort daarna aanhoudt, kunnen de hersenen beschadigd raken.

Verschijnselen
U kunt in meer of mindere mate last hebben van:

  • een gestoord geheugen
  • concentratieproblemen
  • lastig oriënteren
  • verwardheid
  • persoonlijkheidsveranderingen
  • sneller moe

Uniek project over zuurstoftekort na reanimatie

Het RRC is met financiële hulp van ZonMw en Zorg & Zekerheid gestart met een uniek project: het Zorgtraject Postanoxische Encephalopathie na Reanimatie, door ons afgekort als ZuPER. Doel van dit project is om goede zorg te bieden aan mensen na een reanimatie.

Een reanimatie verloopt niet altijd zonder schade. Zo kan er zuurstoftekort optreden, dat schade aan de hersenen veroorzaakt. Er is niet altijd oog voor de gevolgen van die hersenschade. Deze kunnen best ingrijpend zijn. Denk bijvoorbeeld aan cognitieve problemen (problemen met nadenken, plannen of onthouden). Daar heeft het RRC in het ZuPER-project extra aandacht voor. Wij bieden dus niet alleen een hartrevalidatietraject, maar ook een uitgebreide screening op eventuele cognitieve problemen. Als er inderdaad problemen blijken te zijn, volgt een behandeling waarbij hart- en neurorevalidatie samenwerken. Dit is een uniek concept in de revalidatiewereld.

Het ZuPER-project bestaat uit twee onderdelen:

  • Een speciaal revalidatietraject
  • Een klinische studie

Het ZuPER revalidatietraject

ZuPER staat voor Zorgtraject Postanoxische Encephalopathie na Reanimatie. Postanoxische Encephalopathie betekent letterlijk hersenschade door zuurstoftekort. Als u gereanimeerd bent, is de eerste zorg uiteraard de behandeling van de oorzaak van uw hartaandoening en het voorkomen van herhaling. De cardioloog in het ziekenhuis begeleidt dit deel van uw behandeling.

Vroege herkenning
Hersenschade door zuurstoftekort wordt helaas niet altijd (op tijd) ontdekt. Het is belangrijk om te weten of hersenen schade hebben opgelopen na de reanimatie. Als er hersenschade is, is het belangrijk om de hersenen de gelegenheid te geven zich zoveel mogelijk te herstellen, bijvoorbeeld door rust, gerichte oefeningen en leefadviezen.

Om de situatie van voor en na de reanimatie goed in kaart te brengen, vragen we u om verschillende vragenlijsten in te vullen. Daarbij zitten ook vragenlijsten over uw geheugen en de last die u en uw eventuele partner ervaren. De arts gebruikt de vragenlijsten en het gesprek met de verpleegkundige om u te adviseren over de behandeling die het beste bij u past. Heeft u geen hersenschade? Dan kunt u direct beginnen met hartrevalidatie. Heeft u wel hersenschade maar is uw lichamelijke conditie grotendeels in orde, dan is een neurologisch revalidatietraject het meest geschikt voor u. Heeft u van problemen met zowel het hart als de hersenen, dan biedt het RRC u de unieke combinatie van beide revalidatiesoorten.

Wat kan het RRC voor u betekenen?
Bij de revalidatie na reanimatie werken behandelaars van de afdeling hartrevalidatie en neurologische revalidatie van het RRC samen.

Hartrevalidatie
Als u van de eerste schrik van de reanimatie bekomen bent, is het goed als u zo snel mogelijk begint met hartrevalidatie. U leert daarbij hoever u zich kunt inspannen. De trainers werken met u aan een betere conditie, wat goed is voor uw hart. Bovendien komt u tijdens uw bezoeken aan het RRC in contact met lotgenoten. Dit kan u helpen om het gebeurde een plekje te geven.

Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling en begeleiding vanuit het RRC is dat u in staat bent om – goed geïnformeerd – zelf de regie te nemen over uw eigen leven. Wij zetten daarvoor een heel behandelteam in. Elke behandelaar heeft zijn of haar eigen expertise. Alles bij elkaar bieden wij u een gestroomlijnde behandeling. Hierin zijn hartrevalidatie en neurologische revalidatie goed op elkaar afgestemd.

Klinisch of poliklinisch
De revalidatie kan zowel poliklinisch als klinisch zijn. In het laatste geval wordt u voor een bepaalde periode opgenomen in ons centrum. U bent dag en nacht bij ons.

Meer informatie over de kliniek

Meer informatie over de polikliniek

De ZuPER studie: evaluatie van het effect

De gestructureerde samenwerking tussen hartrevalidatie en neurologische revalidatie is nieuw en uniek voor het RRC. Wij vragen u dan ook op een later moment hoe u die samenwerking vindt gaan. Bovendien stellen we u vragen over uw huidige gezondheidstoestand. Misschien blijkt u namelijk alsnog niet eerder gesignaleerde problemen te hebben. Wij adviseren u dan uiteraard verder over een passend behandeltraject.

De gegevens die wij tijdens de behandeling en bij de enquêtes verzamelen willen we allereerst gebruiken om de behandeling van u en andere patiënten na reanimatie te verbeteren. We gebruiken de gegevens worden óók anoniem gebruikt in presentaties en (wetenschappelijke) verslagen. Wij slaan ze daarom op in een database. Als u deelneemt aan de ZuPER studie kunt u hier uiteraard bezwaar tegen maken. Wij nemen uw gegevens dan niet opnemen in onze database. U hoeft geen reden op te geven waarom u niet mee wilt doen. Uw bezwaar heeft natuurlijk op geen enkele manier gevolgen voor uw behandeling of begeleiding.

We stellen het erg op prijs als u wilt meewerken. U helpt daarmee niet alleen ons, maar uiteindelijk ook andere patiënten.

Meer informatie

U voelt zich misschien overspoeld door alle informatie. Dit kunnen wij ons voorstellen. Wij houden het hier dan ook kort. Na uw aanmelding voor revalidatie krijgt u van ons brochures met uitgebreide informatie over hartrevalidatie, medische voorlichting en eventuele opname in de kliniek. Zo kunt u alles thuis nog eens rustig doornemen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ZuPER-project, stuurt u dan een e-mail naar zuper@rrc.nl