A-Z Behandelingen

TIA

Wat is een TIA?

TIA staat voor Transcient Ischemic Attack en is een kortdurende verstopping van een vat in de hersenen. Het gaat dus om een beroerte die weer voorbijgaat. Soms denkt u zelf dat de TIA geen directe gevolgen heeft gehad, omdat niets zichtbaar is veranderd. Toch kunnen uzelf of mensen in uw omgeving soms merken dat er wel degelijk dingen anders zijn.

Verschijnselen
U kunt in meer of mindere mate last hebben van:

 • een gestoord geheugen
 • concentratieproblemen
 • lastig oriënteren
 • verwardheid
 • trager denken
 • een veranderde persoonlijkheid
 • sneller moe

Als u deze verschijnselen herkent, hoeft het toch niet per se om een TIA te gaan. Het kan zijn dat u een kleine beroerte heeft gehad. De verschijnselen die daarbij horen zijn namelijk vrijwel hetzelfde. De behandeling van beide aandoeningen is ook vrijwel identiek. Het RRC kan onderzoek inzetten naar de gevolgen van de TIA en u, zo nodig, begeleiden bij de gevolgen.

Een TIA is een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Wat houdt de behandeling van NAH bij het RRC in?

Persoonlijk revalidatieplan
NAH is een ingrijpende diagnose. Wij bieden u dan ook zorg op zowel fysiek als mentaal gebied. NAH en ook de behandeling daarvan is voor iedereen weer anders. Daarom stemmen wij uw revalidatietraject samen met u af op uw situatie. U bent uiteindelijk de ervaringsdeskundige.
Aan het begin van het traject brengt de revalidatiearts samen met u in kaart wat uw problemen zijn en wat u wilt bereiken. Ook de prognose van uw ziektebeeld (hoe zal het gaan verlopen?), uw vragen en mogelijkheden en die van uw omgeving neemt de arts mee in zijn beeldvorming. Op basis daarvan bespreekt hij met u uw persoonlijke revalidatieplan, waarin uw doelen, de inzet van therapie en de geschatte duur van behandeling aan de orde komen.

De eerste revalidatieperiode
Tijdens de eerste periode van de revalidatie kijken uw behandelaars steeds preciezer naar uw persoonlijke mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat de behandeling helemaal voor u op maat is gemaakt. Uw behandelaars zijn altijd op de hoogte van laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

U krijgt uw behandelingen deels individueel en deels in groepsverband. Bij groepsbehandelingen kunt u denken aan bijvoorbeeld een loopgroep, een afasie-schrijfgroep, een communicatiegroep, valtraining en diverse sportgroepen.

Leren zelf doen
Naar aanleiding van de observaties in de eerste behandelfase wordt het behandelplan samen met u verfijnd. In dat plan staan de doelen die ú graag wilt bereiken centraal. Vaak zijn deze doelen erop gericht om u zo zelfstandig mogelijk uw dagelijkse dingen te laten doen. U weer zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te geven. Waar mogelijk proberen we om u de dingen weer aan te leren zoals u ze gewend was te doen. Dat lukt niet altijd. Het behandelteam zoekt dan samen met u naar andere oplossingen

Soms lukken bepaalde handelingen niet, of blijven ze moeilijk. Wij kunnen u dan adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een rolstoel, een spalk, een communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Tijdens uw revalidatie nemen de hulpverleners regelmatig met u door hoe het met u gaat en welke doelen u heeft bereikt. Soms is het nodig uw doelen naar boven of naar beneden bij te stellen

Wat vraagt de behandeling van u?

Revalideren is samenspel. Wij zetten ons voor u in, maar we verwachten ook iets van u. Als u gemotiveerd bent en zich zo goed mogelijk inzet, komen we het verst. Verder is het voor ons belangrijk dat u zelf aangeeft hoe u alles vroeger deed. En wat voor ú belangrijk is. Wij kunnen dan binnen de mogelijkheden de behandeling op uw situatie aanpassen.

Voor wie is revalidatie bij het RRC geschikt?

Niet iedereen met NAH komt terecht in een revalidatiecentrum. Alternatieven zijn bijvoorbeeld eerstelijns therapie (fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk), verpleeghuisrevalidatie (klinisch of in dagbehandeling) of de NAH-afdeling van Rivierduinen. De revalidatiearts in het ziekenhuis geeft de neuroloog advies over wat voor u de meest geschikte plek.

Welke behandelvormen zijn er?

Klinische revalidatie
Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in de kliniek van het revalidatiecentrum waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Zo kunt u ook in uw eigen omgeving aftasten hoe het met u gaat en of u vorderingen maakt. Wat u thuis goed lukt, of juist lastig blijk te vinden, kunt u dan weer bespreken met uw behandelaars. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt uw herstel.

Aanvullende informatie over klinische revalidatie leest u hier.

Poliklinische revalidatie
U komt u één of meer keer per week naar het revalidatiecentrum voor behandeling en begeleiding. Meer informatie over poliklinieken vindt u hier.

Onderdeel van het behandelprogramma voor NAH zijn modules die u in een groep volgt. Hieronder ziet u voorbeelden van welke onderwerpen daar zoal aan bod komen.

Loopgroep A,B en C
Intensieve Arm-Hand training
Functionele Arm-Hand groep
Klokkijken
Informatievoorziening klinische opname
ADL voor CVA patiënten
Oriëntatie en dagrooster
NAH familiecursus
Rolstoelrijden
Communicatieadvies
Arbeidsre-integratie
Zelfstandig innemen medicatie
Lunchgroep
Afasie schrijfgroep
Sport en bewegen

Duur van de behandeling en het behandelteam

Hoe lang duurt de behandeling?
Het is lastig om een behandelduur aan te geven. Dat is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

Hoe ziet het behandelteam eruit?
Tijdens uw revalidatie is er een heel team van deskundigen dat u begeleidt. Zij leveren elk hun specifieke bijdrage. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts welke hulpverleners uw behandeling zullen verzorgen. Uiteraard gaat de revalidatiearts daarbij uit van uw persoonlijke vragen en mogelijkheden. De samenstelling van het behandelteam verschilt dus per patiënt.

Nazorg

Vervolgbehandeling
Tijdens een van uw laatste behandelingen nemen de teamleden samen met u door of vervolgbehandeling nodig is, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of logopedist bij u in de buurt. Zij zorgen dan voor een overdracht van informatie.

Na de klinische revalidatie kunt u door de maatschappelijk werker worden aangemeld bij een neurologie verpleegkundige. Deze verpleegkundige kan u thuis begeleiden bij knelpunten die te maken hebben met uw hersenbeschadiging.

Als u of uw partner behoefte heeft aan verdere psychische of sociale begeleiding, dan kunt u dat met uw psycholoog of maatschappelijk werker bespreken. Zij vertellen u de mogelijkheden op dat gebied.

Terugkomgesprekken
Als u uw revalidatieprogramma in het RRC doorlopen heeft, betekent dat niet altijd dat u geen vragen meer heeft of niet tegen problemen aanloopt. De fase na revalidatie, de zogenaamde chronische fase, is namelijk niet altijd stabiel. Er kunnen allerlei veranderingen zijn die een beroep doen op uw aanpassingsvermogen. Misschien krijgt u ander werk, heeft u veel verzorging nodig of is de relatie met uw gezin anders geworden. Juist in het aanpassen aan die nieuwe situaties zit vaak het probleem. Om een vinger aan de pols te houden hoe het met u gaat, heeft u direct na het einde van uw behandeling en 4 maanden en 12 maanden na het einde van uw revalidatie een afspraak met onze consulente Chronische Zorg.

De consulente gaat met u in gesprek over eventuele zaken waar u moeite mee heeft in het dagelijks leven. Zij kan u zelf advies geven en u doorverwijzen naar therapeuten of instanties in de eerste lijn die u verder kunnen helpen. U kunt ook vragen stellen over bijvoorbeeld:

 • uw levenssituatie
 • lichamelijke klachten
 • inspanning/sporten
 • dagbesteding
 • seksualiteit
 • wet- en regelgeving

De consulent zal u bij uw vragen ondersteunen en zonodig verwijzen.

U hoeft met prangende vragen trouwens niet te wachten op een volgend gesprek in het centrum. Ook als u tussendoor vragen heeft, kunt u deze stellen aan de consulent via e-mail ade@rrc.nl of telefonisch: 071- 5195213.