A-Z Behandelingen

TIA

Wat is een TIA?

TIA staat voor Transcient Ischemic Attack en is een kortdurende verstopping van een vat in de hersenen. Het gaat dus om een beroerte die weer voorbijgaat. Soms denkt u zelf dat de TIA geen directe gevolgen heeft gehad, omdat niets zichtbaar is veranderd. Toch kunnen uzelf of mensen in uw omgeving soms merken dat er wel degelijk dingen anders zijn.

Verschijnselen
U kunt in meer of mindere mate last hebben van:

  • een gestoord geheugen
  • concentratieproblemen
  • lastig oriënteren
  • verwardheid
  • trager denken
  • een veranderde persoonlijkheid
  • sneller moe

Als u deze verschijnselen herkent, hoeft het toch niet per se om een TIA te gaan. Het kan zijn dat u een kleine beroerte heeft gehad. De verschijnselen die daarbij horen zijn namelijk vrijwel hetzelfde. De behandeling van beide aandoeningen is ook vrijwel identiek. Het RRC kan onderzoek inzetten naar de gevolgen van de TIA en u, zo nodig, begeleiden bij de gevolgen.

Een TIA valt onder niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Voor meer informatie over NAH en de behandeling daarvan klikt u hier.