A-Z Behandelingen

Südeckse dystrofie

Wat is Südeckse dystrofie?

Südeckse dystrofie wordt ook wel CRPS genoemd. Dat staat voor Complex Regionaal Pijn Syndroom, ook wel ‘posttraumatische dystrofie’. Dit is een syndroom (complex van symptomen)- meestal in een arm of een been – dat kan optreden na een beknelling, breuk of kneuzing.

Bij CRPS heeft u zoveel pijn dat die niet in verhouding staat tot de ernst van het oorspronkelijke letsel. Ook kunt u last hebben van de volgende symptomen:

  • zwelling
  • verkleuring van de huid
  • stijfheid van gewrichten
  • veranderde haar- of nagelgroei
  • veranderd gevoel
  • trillen
  • spierzwakte
  • krampen

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Omdat het een complexe aandoening is, bent u het beste gebaat bij een intensieve revalidatiebehandeling. Tijdens revalidatie krijgt u hulp van verschillende soorten behandelaars. Van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een psycholoog. In samenwerking met elkaar en met u pakken zij uw verschillende problemen op een eenduidige manier aan. De behandelaars van het CRPS-team hebben uitgebreide expertise op het gebied van de behandeling van patiënten met CRPS. Zij kunnen u van alles leren over het omgaan met uw beperking. Bijvoorbeeld hoe u activiteiten zonder aanpassingen of hulp van anderen uitvoert. Hoe u ervoor zorgt dat u de beweeglijkheid van uw gewrichten behoudt of verbetert, of hoe u minder last heeft van een vervelend gevoel in de huid.

Het doel is dat u uw ledemaat weer gaat gebruiken, ondanks de pijn. Hoewel vermindering van pijn niet het doel is, hebben de meeste mensen uiteindelijk wel minder pijn. Als dat bij u ook lukt, is dat natuurlijk fantastisch. Maar wat we vooral willen bereiken, is dat u, pijn of geen pijn, weer actief kunt zijn en uw oude leven op kunt pakken.

Nieuwe behandelmethode
In principe krijgt u de relatief nieuwe PEPT behandeling, tenzij dit om bepaalde redenen niet raadzaam is. PEPT staat voor ‘Pain Exposure Physical Therapy’. Het principe van deze behandeling is dat u pijn niet vermijdt. Als u pijn krijgt tijdens de oefeningen gaat u met hulp van de behandelaar toch nog even door. Maar u blijft altijd degene die de grens bepaalt! Het effect van deze behandeling moet nog in wetenschappelijk onderzoek worden vastgesteld. Maar omdat we in de praktijk merken dat de resultaten heel goed zijn, gebruiken we deze methode ook in het RRC.

Conventionele therapie
Bij de andere therapievorm, de conventionele therapie, gaat u niet over de pijngrens heen. U stopt met de oefeningen als u pijn krijgt, als er een zwelling of kleurverschil optreedt of als het lichaamsdeel warm wordt. Ook met deze methode proberen we uw vaardigheden te verbeteren.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw doelen vast. U weet vast wel wat u graag zou willen. Als u samen uw doelen heeft gekozen, gaan de therapeuten daar met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk bij.

Het verloop van de behandeling

De behandeling start met een intensieve observatieperiode van twee weken. In deze twee weken heeft u afspraken met een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Hierbij nodigen we ook uw partner uit. Tijdens deze eerste afspraken krijgt u nog geen therapie. De maatschappelijk werker en de psycholoog nemen vragenlijsten met u door. De fysiotherapeut en de ergotherapeut voeren metingen bij u uit.

Week 3 en 4
In de week na de observatieperiode (week 3) heeft u een gesprek met de arts waarin hij u een bepaalde therapie aanraadt. U beslist uiteindelijk zelf wat u wilt. Vanaf week 4 begint de daadwerkelijke therapie. De duur van de therapie verschilt per methode.

Week 5 t/m 10
Bij de PEPT behandeling heeft u 5 weken therapie. Daarna 5 weken waarin u thuis oefent. Daarna één of twee weken waarin u terugkomt bij het RRC bij de therapeuten voor een gesprek en nametingenen tot slot een evaluatiegesprek met uw arts.

Bij de conventionele behandeling is er niet een van tevoren vastgestelde behandelduur.

De behandeling komt meestal pas ten einde als het gestelde doel bereikt is. Soms blijkt in de loop van de behandeling dat het gestelde doel toch niet haalbaar is. Dan stellen we met u het doel bij.

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen we u zo’n drie keer per week naar het revalidatiecentrum te komen. Naarmate de behandeling vordert vragen we u meer en meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen namelijk dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen

Voor wie is revalidatie zinvol?

Revalidatie is zinvol als u door CRPS moeite heeft met uw alledaagse bezigheden, bijvoorbeeld het huishouden, werken en vrijetijdsbesteding.

U komt in aanmerking voor revalidatie als u drie maanden na het letsel nog steeds klachten heeft en als er voor uw klachten geen andere oorzaak gevonden kan worden. Ook moet u eventueel bereid zijn het gebruik van geneesmiddelen i.v.m. uw klachten af te bouwen.

Aanmelding

Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Daar stelt de revalidatiearts de diagnose. Als er daadwerkelijk sprake is van CRPS -1 verwijst de revalidatiearts u door voor een revalidatiebehandeling in het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC).

Na doorverwijzing door het LUMC kunt u binnen drie weken in het RRC terecht.