A-Z Behandelingen

Rugproblemen

Rugproblemen

Voorbeelden van rugproblemen waarvoor u in het RRC terecht kunt zijn:

  • Hernia ( HNP = hernia nuclei pulposa)
  • Gebroken rug met neurologische uitval ( dwarslaesie)
  • Spondylodese (het vastzetten van één of meer rugwervels)
  • Chronische rugpijn => zie ‘chronische pijn’
  • Cauda Equina Syndroom ( soort dwarslaesie)
  • Scoliose

Voor wie is revalidatie zinvol?

Revalidatie is zinvol voor u als uw rugproblemen u beperken in uw leven of de verwachting is dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Het kan zijn dat u heel weinig problemen hebt , maar ook heel veel problemen. In overleg met uw revalidatiearts gaat u dan kijken welke hulpvragen er liggen en wat de beste therapeutische mogelijkheid/-heden er zijn.

Problemen kunnen zijn dat u door een hernia een klapvoet hebt gekregen en beter kunt lopen met een beenspalk tot een dwarslaesie waardoor er veel lichamelijke uitval is ontstaan en u een uitgebreid therapieprogramma moet doorlopen en er veel hulpmiddelen nodig zijn om thuis te kunnen functioneren.

Hulpvragen kunnen zijn:

– Ik zou eigenlijk weer wat aan beweging willen doen, maar hoe kan dat met die pijn?
– hoe moet ik mijn werk weer oppakken?
– kan ik sporten en zo ja, welke mogelijkheden heb ik dan?
– Ik heb moeite met allerlei dingen in het huishouden. Kan dat misschien makkelijker?
– Het is voor mijn gezin ook niet eenvoudig dat ik beperkt ben. Hoe kunnen we hiermee omgaan?
– Ik ging er vroeger graag op uit. Zou dat weer kunnen? Zijn er oplossingen voor mijn vervoersproblemen?

Omdat uw rugproblemen verschillende soorten problemen tot gevolg hebben, bent u goed op uw plek in het revalidatiecentrum. Tijdens revalidatie kunt u hulp krijgen, afhankelijk dus van de ernst, van verschillende soorten behandelaars. Van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een haptotherapeut, een ergotherapeut, een bewegingsgagoog en een maatschappelijk werker, een psycholoog en een diëtist. Samen pakken zij uw verschillende problemen aan. De lichamelijke problemen, de mentale én de sociale.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Bij revalidatie wordt alle aandacht gericht op het weer leren van vaardigheden, bijvoorbeeld u verplaatsen, ADL handelingen, werk, schrijven. Eerst kijken we of u deze vaardigheden weer kunt gaan uitvoeren op de oude manier. Als dat niet lukt, gaan we ter compensatie strategieën met u bedenken (bijvoorbeeld alles linkshandig uitvoeren in plaats van rechts). Maar als ook dat niet naar wens lukt dan gaan we kijken of er hulpmiddelen zijn die u daarbij kunnen helpen (bijvoorbeeld een driewielfiets in plaats van een tweewielfiets, een eethulpmiddel, een aangepaste douche). We proberen alles uit met u en dat kan veel tijd vragen. Veel hulpmiddelen zijn in het revalidatiecentrum, soms moet iets aangevraagd worden om uit te proberen.

Maar dat is niet het enige wat belangrijk is. Wat ook erg belangrijk is, is dat u leert accepteren dat u beperkt bent geraakt. En dat is voor veel mensen heel moeilijk. Want u krijgt een andere plek in de maatschappij en dat vraagt een aanpassing van u daarin. En ook voor uw familie/vriendenkring/werkkring verandert er soms veel. Daarom wordt ook aan dat soort aspecten veel aandacht besteed.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de revalidatie verschilt per persoon. Het is afhankelijk van uw aandoening/ziekte en de hulpvragen die u ons stelt. Het kan een alleen een consult bij de revalidatiearts betreffen tot een uitgebreid revalidatietraject dat maanden kan duren. Houd dan rekening met gemiddeld 4 maanden.

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen we u twee tot vier keer naar het revalidatiecentrum te komen. En natuurlijk dat u gemotiveerd bent want revalidatie gaat niet vanzelf. De ervaring leert dat revalidatie zwaar is! Het is oefenen in het revalidatiecentrum, maar ook thuis! Houdt dus ook rekening met uw werk ( als u nog werkt, want werk en revalidatie gaat soms moeilijk samen

Tijdens de behandeling vragen we u ook steeds meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen namelijk dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Aanmelding en vergoeding

Voor revalidatie heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Uw zorgverzekering vergoedt de behandeling.