A-Z Behandelingen

Reuma

Voor wie is revalidatie zinvol?

Revalidatie is zinvol voor u als uw gewrichtsproblemen u beperken in uw leven. Doordat de pijnklachten toenemen of als de verstijvingen u verhinderen om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren. Als u problemen heeft met bijvoorbeeld het huishouden, uw werk en hobby’s. En als u vragen heeft als:

  • Door de verstijving kan ik niet goed meer lopen of spullen pakken. Kan ik weer soepeler worden?
  • Ik heb pijn bij het zitten op een gewone stoel, en moeite met allerlei dingen in het huishouden. Kan dat misschien makkelijker?
  • Ik zou eigenlijk weer wat aan beweging willen doen, maar hoe kan dat met die pijn? En welke sport is voor mij geschikt?
  • Het is voor mijn gezin ook niet eenvoudig dat ik beperkt ben. Hoe kunnen we hiermee omgaan?
  • Ik ging er vroeger graag op uit. Zou dat weer kunnen? Zijn er oplossingen voor mijn vervoersproblemen?

Als u met dit soort problemen kampt, bent u gebaat bij een intensieve revalidatiebehandeling in het RRC. Tijdens revalidatie krijgt u hulp van verschillende soorten behandelaars (disciplines). Van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een bewegingsagoog en eventueel een maatschappelijk werker, een psycholoog en een diëtist. In samenwerking pakken zij uw verschillende problemen aan.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Door de gewrichtsklachten kunnen alledaagse bezigheden een grote opgave zijn. Bijvoorbeeld zitten, traplopen, in de auto stappen, wassen, aankleden, eten, het huishouden doen en werken. Tijdens revalidatie leert u om de activiteiten die problemen opleveren zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en op een manier die u zo min mogelijk belast.

Therapie
Dat kan bijvoorbeeld door uw rompstabiliteit te trainen en uw conditie op te bouwen. Het kan ook door betere technieken aan te leren. U leert dan bijvoorbeeld hoe u iets moet tillen of hoe u makkelijker kunt lopen door beter uw gewicht te verdelen. Of hoe u handelingen uitvoert waarbij u andere gewrichten, die niet pijnlijk zijn, belast in plaats van de aangedane. En hoe u uw energie beter kunt benutten door de dag heen en gedurende de week. Daardoor gaan de alledaagse handelingen u makkelijker af zonder overbelasting van de gewrichten. Sommige patiënten hebben moeite om hun lichaam goed aan te voelen. Daarvoor hebben we ook nog, indien nodig, andere therapievormen (bijvoorbeeld haptotherapie).

Hulpmiddelen
Dan zijn er nog hulpmiddelen die u bij uw dagelijkse bezigheden kunnen helpen. Denk hierbij aan spalken of kleine hulpmiddelen voor in uw dagelijks gebruik. Maar ook grote om uzelf bijvoorbeeld buiten te verplaatsen. U krijgt hulp bij het aanvragen van de hulpmiddelen en u kunt ze vaak bij ons uitproberen.

Dagelijkse bezigheden
Tijdens revalidatie kijken we ook samen met u naar sportmogelijkheden. We helpen u een sport te vinden die u na revalidatie kunt blijven doen. U kunt van ons ook hulp krijgen op het gebied van vrije tijd, werk, dagbesteding, sociale voorzieningen en financiële regelingen. Alles om zo veel mogelijk uw leven weer op te pakken.

Zwemmen
Als u een gewrichtsaandoening heeft, zijn veel sporten te belastend. Zwemmen is vaak wel prettig. In het RRC hebben we voor onze patiënten een zwembad met verwarmd water. Het warme water (32°C) maakt het bewegen prettiger voor uw gewrichten.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw doelen vast. U weet vast wel wat u graag zou willen. Bijvoorbeeld een stuk fietsen, een bepaalde hobby oppakken of iets op het gebied van werk. Als u voor uzelf weet wat u wilt, dan gaan de therapeuten daar samen met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk bij.

Hoe lang duurt de behandeling?

Wijzig

De duur van de revalidatie kan heel erg verschillen tussen patiënten, omdat het afhankelijk is van de persoonlijke hulpvragen en doelen die we stellen. Gemiddeld duurt de revalidatie vier maanden

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen we u zo’n drie keer per week naar het revalidatiecentrum te komen. Naarmate de behandeling vordert vragen we u meer en meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen namelijk dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Aanmelding en vergoeding

Voor revalidatie heeft u een doorverwijzing nodig van uw arts (huisarts of medisch specialist) Uw zorgverzekering vergoedt de behandeling.