A-Z Behandelingen

Plexusletsel

Wat is plexusletsel?

De plexus brachialis is een vlecht van zenuwen achter het sleutelbeen die zorgt voor aansturing van de arm, hand en vingers. Deze vlecht kan beschadigd raken bij de geboorte of door een ongeluk of verwonding. Bij het ouder worden kunnen meer fysieke klachten ontstaan.

Voor wie is revalidatie zinvol?

Revalidatie is zinvol voor u als de zenuwschade u zoveel klachten geeft dat het u beperkt in uw leven. U heeft bijvoorbeeld problemen met het huishouden, uw werk en hobby’s. En als u vragen heeft als:

– Ik zou eigenlijk weer wat aan beweging willen doen, maar hoe kan dat met die pijn? En welke sport is voor mij geschikt?
– Ik heb moeite met allerlei dingen in het huishouden. Kan dat misschien makkelijker?
– Het is voor mijn gezin ook niet eenvoudig dat ik beperkt ben. Hoe kunnen we hiermee omgaan?
– Ik ging er vroeger graag op uit. Zou dat weer kunnen? Zijn er oplossingen voor mijn vervoersproblemen?

Een aandoening met verschillende problemen dus. Daarom bent u het beste gebaat bij een revalidatiebehandeling. Tijdens revalidatie kunt u namelijk hulp krijgen van verschillende soorten behandelaars. Van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een bewegingsagoog, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Samen pakken zij met u uw verschillende problemen aan.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Door plexusletsel kunnen alledaagse bezigheden een grote opgave zijn. Bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten, het huishouden doen, werken, vrijetijdsbesteding, of vervoer. Tijdens revalidatie leert u om de activiteiten die problemen opleveren zo zelfstandig mogelijk uit te voeren en op een manier die u zo min mogelijk belast.

Dat kan bijvoorbeeld door de romp- en schouderstabiliteit te trainen en uw conditie op te bouwen met fysiotherapie. Het kan ook door betere technieken aan te leren. U leert dan bijvoorbeeld hoe u iets moet tillen en hoe u uw energie beter kunt benutten door de dag heen en gedurende de week. Daardoor wordt u sterker en gaan de allerdaagse handelingen u makkelijker af zonder overbelasting van de gewrichten..

Dan zijn er nog hulpmiddelen die u bij uw dagelijkse bezigheden kunnen helpen. U krijgt van ons hulp bij het aanvragen van eventuele hulpmiddelen en voorzieningen en wij leren u er ook mee omgaan. Tijdens revalidatie kijken we u ook naar u sportmogelijkheden. We helpen u een sport te vinden die u na revalidatie kunt blijven doen.

Mentaal
Naast hulp bij het lichamelijke deel van uw aandoening, bieden wij u ook mentale ondersteuning. Door uw aandoening kan er veel veranderen in uw leven en dat van de mensen om u heen. Tijdens de revalidatie kunnen u en uw naasten hierbij hulp krijgen van een maatschappelijk werker en een psycholoog.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw doelen vast. U weet vast wel wat u graag zou willen. Bijvoorbeeld keuken of huishoudelijke activiteiten uitvoeren, een lang stuk fietsen, een bepaalde hobby oppakken of iets op het gebied van werk. Als u voor uzelf weet wat u wilt, dan gaan de therapeuten daar samen met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk bij.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de revalidatie verschilt per persoon. Gemiddeld duurt de revalidatie zo’n 4 maanden.

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen we u zo’n drie keer per week naar het revalidatiecentrum te komen. Naarmate de behandeling vordert vragen we u meer en meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen namelijk dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Aanmelding en vergoeding

Voor revalidatie heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Uw zorgverzekering vergoedt de behandeling.