A-Z Behandelingen

Pijn

Wat is chronische pijn?

De algemeen gebruikte definitie van chronische pijn is ‘pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden’. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn: chronische rugpijn en pijn in de nek. Bij langdurige pijnklachten is het vaak moeilijk om de oorzaak te achterhalen. En ook al is de oorzaak bekend, dan geven medische behandelingen en therapieën vaak geen vermindering van pijn.

Voor wie is revalidatie zinvol?

Pijnrevalidatie is zinvol voor mensen die in hun dagelijks leven ernstig beperkt worden door chronische pijn in hun bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten). Als de pijn langer dan drie maanden bestaat en medische behandeling of therapie geen verbetering geeft, kan pijnrevalidatie zinvol zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met:

 • Aspecifieke rugklachten
 • Fibromyalgie
 • Nekklachten na een trauma (Whiplash)
 • K.A.N.S. = Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (RSI)
 • Chronische pijnklachten in botten, spieren en/of gewrichten

De revalidatiearts beoordeelt of een behandeling in de eerste lijn voldoende voor u is of dat medisch specialistische revalidatiebehandeling noodzakelijk is.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Wanneer er bij u sprake is van langdurige pijn ofwel chronische pijnklachten kunt u pijnrevalidatie volgen bij het Rijnlands Revalidatie Centrum. Het RRC helpt u om de negatieve gevolgen van pijn te verminderen. U ontdekt welke mogelijkheden u heeft en waar uw grenzen liggen. Door op een andere manier met pijn om te gaan, en te concentreren op wat voor u waarde heeft in uw leven, helpen we u om weer een zinvol bestaan te leiden. Pijnvermindering is daarbij geen doel, maar meestal wel het gevolg van uw veranderde leefwijze.

Wat kunt u bereiken met pijnrevalidatie?
De behandeling is gebaseerd op ACT (Acceptance en Commitment Therapie) en heeft als doel om u zo goed mogelijk te laten functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied mét de pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn. Het gaat om het vergroten van uw mogelijkheden en het maken van keuzes. Door chronische pijn is vaak de balans verstoord tussen wat u wilt en wat u kunt. In de behandeling zult u ontdekken waar uw grenzen liggen en welke mogelijkheden u heeft. Daarbij maakt u een plan om uw activiteiten, uw lichamelijke conditie en daarmee uw mogelijkheden weer op te bouwen.  U leert te aanvaarden wat u niet kunt veranderen en u creëert ruimte om u te richten op wat voor u van waarde is, bijvoorbeeld uw gezin, uw werk of persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kan de invloed van de klachten op uw leven afnemen.

In deze film wordt uitgelegd wat Acceptance en Commitment Therapie inhoudt:

Behandelaren
U krijgt hulp van een team van verschillende soorten behandelaars. Omdat het van belang is hoe u mentaal met uw aandoening omgaat, krijgt u bij revalidatie niet alleen fysieke ondersteuning maar ook mentale.  Het team bestaat uit:

 • een revalidatiearts
 • een fysiotherapeut
 • een ergotherapeut
 • een maatschappelijk werker
 • een psycholoog
 • een haptonoom

Naast één op één behandeling van deze behandelaars kunt u deelnemen aan diverse groepen, zoals de ontspanningsgroep, de fysiosportgroep en de zwemgroep.

Uw persoonlijke doelen
In de eerste drie weken stelt u met de verschillende behandelaars uw persoonlijke revalidatiedoelen op, waar u aan gaat werken. Het is goed als u vooraf bedenkt waar u aan wilt werken. Wilt u bijvoorbeeld weer wandelen in de duinen, meer werken of leuke dingen doen met uw familie of vrienden? Of wilt u het juist rustiger aandoen, leren om ‘nee’ te zeggen en uw eigen grenzen beter bewaken? Samen met uw behandelaars stelt u persoonlijke doelen op waar u de komende tijd aan gaat werken. Deze doelen zijn er op gericht om de negatieve gevolgen van pijn te verminderen en zo uw leven prettiger te maken.

Zie ook de korte film over Pijnrevalidatie:

 

Hoe ziet het revalidatieproces eruit?

Vragenlijst
Nadat u bent aangemeld door uw (huis-)arts, krijgt u van ons een vragenlijst opgestuurd. Aan de hand van uw antwoorden krijgen wij een beeld van uw pijnklachten en uw persoonlijke situatie.
Het kan zijn dat we naar aanleiding van uw verwijsbrief of vragenlijst tot de conclusie komen dat pijnrevalidatie (op dat moment) geen passende behandeling voor u is. Daarover zullen we uw verwijzende (huis)arts informeren.

Voorlichtingsbijeenkomst
Als pijnrevalidatie een passende behandeling voor u lijkt, dan wordt u uitgenodigd voor een afspraak bij de revalidatiearts. De revalidatiearts zal een plan voor u maken:
– u krijgt uitnodigingen voor een voorlichtingsbijeenkomst en screeningen bij de psycholoog en de fysiotherapeut of
– u krijgt een ander traject dat meer passend is voor u.

Tijdens de bovengenoemde voorlichtingsbijeenkomst krijgt u informatie over het doel en de inhoud van pijnrevalidatie bij het RRC. Het geeft u (en uw partner) een beeld van wat de behandeling van u vraagt. De voorlichtingsbijeenkomst is een verplicht programma-onderdeel.

Screening
Na de voorlichtingsbijeenkomst wordt u uitgenodigd voor onderzoeken door de psycholoog en de fysiotherapeut. Aan de hand van gesprekken en tests beoordelen zij of u voldoende kunt profiteren van het behandelprogramma. We streven ernaar deze afspraken zo goed mogelijk te plannen. Hierop volgend, zo mogelijk in dezelfde week, hoort u van ons of u kunt deelnemen aan pijnrevalidatie en wanneer u kunt beginnen.

Revalidatie
Daarna start de revalidatiebehandeling. U komt gemiddeld tussen de drie en zeven en een half uur per week naar het revalidatiecentrum, verspreid over drie of vier dagen. De afspraken duren gemiddeld drie kwartier tot een uur. We proberen de afspraken zo veel mogelijk na elkaar te plannen, met pauzes. In de eerste drie weken stelt u met de verschillende behandelaars uw persoonlijke revalidatiedoelen op, waar u aan gaat werken.
De revalidatiebehandeling bestaat uit individuele therapie en groepstherapieën, zoals de ontspanningsgroep en de fysiosportgroep.

Wat vraagt de behandeling van u?

Pijnrevalidatie is intensief en vraagt een actieve inbreng van uzelf. De behandeling vraagt van u om gedurende vier maanden gemiddeld drie tot zeveneneenhalf uur per week naar het revalidatiecentrum te komen, verspreid over drie of vier dagen. Daarnaast is het belangrijk dat u tijd en ruimte heeft voor het doen van huiswerk en oefeningen. Ook heeft u tijd nodig om alle informatie te verwerken en toe te passen in uw dagelijks leven. Daarom kunt u naast het revalidatieprogramma niet meer dan zestien uur per week werken. Het is belangrijk dat u vooraf afspraken maakt met de mensen om u heen en uw eventuele werkgever om tijd en ruimte voor uzelf te creëren om het revalidatieprogramma te volgen.

Vanwege de specifieke aanpak van pijnrevalidatie is het tijdens de behandeling niet toegestaan om ergens anders voor uw pijnklachten in behandeling te zijn, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of pijnpoli.

Aanmelding en vergoeding

Voor pijnrevalidatie is een verwijsbrief van een (huis)arts nodig. Dat kan uw huisarts of specialist zijn. Hij of zij mag de aanmeldingsbrief naar onze locatie in Alphen aan den Rijn sturen: Meteoorlaan 4, 2402 WC, Alphen aan den Rijn.

Uw zorgverzekeraar vergoedt pijnrevalidatie.

Locaties

Voor pijnrevalidatie bij het RRC kunt u terecht in Alphen aan den Rijn en Leiden.

Oud-patiënten vertellen

‘Er ging een wereld voor me open’

Wat kun je als chronisch-pijnpatiënt verwachten van Pijnrevalidatie? Is de gedragsmatige aanpak van de behandeling ‘zweverig’? Hoe intensief is het?

Onze oud-patiënten kunnen dat het beste vertellen. Luister hieronder naar hun ervaringen.

 

 

Resultaten van de pijnrevalidatie

Binnen het Rijnlands Revalidatie Centrum doen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om het pijnrevalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt. Met ‘Resultaatkaarten’ brengen wij op overzichtelijke en eenvoudige wijze in beeld wat de effecten zijn van onze behandelingen en welke wetenschappelijke basis daarvoor is. Daarmee geven de resultaatkaarten antwoord op vragen die voor patiënten en hun naasten van belang zijn:  Worden mijn klachten verholpen? Wordt mijn kwaliteit van leven beter?

De Resultaatkaart Pijnrevalidatie kunt u op deze pagina zien.

Zorgstandaard Chronische Pijn 2017

Als chronische- pijnpatiënt heb je vaak te maken met verschillende behandelaars: huisarts, ziekenhuisspecialist, fysiotherapeut, bedrijfsarts, verzekeringsarts of psycholoog. Om te voorkomen dat deze langs elkaar heen werken, moet de zorg goed zijn geregeld rondom de patiënt. De Zorgstandaard Chronische Pijn geeft aan hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt het beste kunnen samenwerken. Daarnaast geeft de zorgstandaard aanwijzingen om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt.

De Zorgstandaard Chronische Pijn is opgeleverd in 2017. Deze officiële zorgstandaard fungeert als paraplu voor alle beschikbare kennis over chronische pijn: een dik en lastig te lezen document. Daarom is er een toegankelijke patiëntenversie gemaakt. Hierin vindt u alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn.

Zorgstandaard Chronische Pijn 2017 Patiëntenversie