A-Z Behandelingen

Multitrauma

Wat is multitrauma?

Bij multitrauma heeft een patiënt meerdere verwondingen opgelopen door een ernstig ongeval. Het kan een combinatie zijn van botbreuken, letsel aan gewrichten en spieren, orgaanletsel, zenuwstelsel, hersenletsel, amputatie of brandwonden. Afhankelijk van de plaats en de genezing van de verwondingen zijn er tijdelijke of blijvende beperkingen.

Voor wie is revalidatie zinvol?

Revalidatie is zinvol voor u als u vóór uw ongeval zelfstandig leefde en de verwachting is dat u dit weer kunt doen. Eventueel met aanpassingen en met hulp van thuis- of mantelzorg.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

In het kort houdt revalidatie in dat we u helpen om uw wonden, fysiek én mentaal, te laten genezen, uw conditie en kracht terug te krijgen en weer zoveel mogelijk uw zelfstandige leven van voor het ongeluk op te pakken. Dit gebeurt door te oefenen, door dagelijkse bezigheden opnieuw aan te leren en door te leren leven met eventuele beperkingen die u als gevolg van het ongeval heeft. Ook zijn er nog hulpmiddelen. U krijgt van ons hulp bij het aanvragen van eventuele hulpmiddelen en voorzieningen voor thuis. Wij leren u ook met de hulpmiddelen omgaan. U kunt ook hulp krijgen op het gebied van werk, dagbesteding, sociale voorzieningen, vrije tijd en sport, en financiële regelingen.

Omdat een multitrauma verschillende problemen tot gevolg heeft, bent u het beste gebaat bij een intensieve revalidatiebehandeling. Tijdens revalidatie krijgt u namelijk hulp van verschillende soorten behandelaars. Van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker en zo nodig een psycholoog. Samen pakken zij uw verschillende problemen aan. De revalidatiearts stemt geregeld uw programma af met de behandelend arts(en) van uw ziekenhuis.

U kunt tijdens revalidatie opgenomen worden in de onze kliniek (klinisch) of in dagbehandeling (poliklinisch) revalideren. In principe komt u in poliklinische behandeling, tenzij u niet naar huis kunt omdat u zich daar niet kunt redden. Dan komt u in klinische behandeling Als u onze kliniek verlaat, volgt er vaak nog een periode van poliklinische revalidatie, waarin u meerdere keren per week terugkomt voor therapie.

Mentale ondersteuning
Een groot ongeval is zeer ingrijpend. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal en emotioneel. Het kan zo zijn dat u een blijvende beperking aan het ongeluk overhoudt. Dat betekent dat u afscheid moet nemen van een volledig gezond lichaam en de dingen die u daar allemaal mee kon. Niet alleen u maar ook uw naasten moeten wennen aan de nieuwe situatie. Tijdens de revalidatie kunnen u en uw naasten hierbij hulp krijgen van een maatschappelijk werker en een psycholoog.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw doelen vast. U weet vast wel wat u graag zou willen. Denk aan werkhervatting, weer lopen of fietsen, uzelf weer redden in de dagelijkse vaardigheden. Maar misschien ook weer sporten of een andere vrijetijdsbesteding uitvoeren Als u voor uzelf weet wat u wilt, dan gaan de therapeuten daar samen met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk bij.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de revalidatie verschilt per persoon. Het kan zijn dat u na enkele weken al stopt, maar bij een groot trauma kan het maanden duren.

Wat vraagt de behandeling van u?

Naarmate de behandeling vordert, vragen we u steeds meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen namelijk dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Aanmelding en vergoeding

Voor klinische revalidatie heeft u een doorverwijzing nodig van een revalidatieartsvoor poliklinische revalidatie heeft u ene verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist

Uw zorgverzekering vergoedt de behandeling.