A-Z Behandelingen

Multiple Systeem Atrofie

Wat is Parkinson?

MSA is niet hetzelfde als Parkinson, maar komt voor een groot deel wel overeen. MSA geeft vaak dezelfde verschijnselen als de diagnose Parkinson. De diagnoses zijn dus niet heel scherp afgebakend. Wij volstaan op onze website dan ook met informatie over Parkinson, omdat u aan die informatie voldoende heeft.

Parkinson
Een op de 50 mensen wordt getroffen door Parkinson. Het gaat daarbij meestal om mensen tussen de 50 en 60 jaar. 10% krijgt de ziekte als ze jonger zijn dan 40.
Bij Parkinson sterven zenuwcellen in de hersenen af, die de stof dopamine aanmaken. Als die stof niet meer wordt aangemaakt, valt de communicatie tussen de hersenen en de zenuwen en spieren weg.

Verschijnselen
De meest voorkomende gevolgen van Parkinson zijn:

  • trillen/beven
  • pijnlijke en stijve spieren
  • traag bewegen
  • voorover gebogen lopen
  • evenwichtsstoornis
  • met schuifelende pasjes lopen
  • start- en stopproblemen
  • depressie
  • trager nadenken

Parkinson kan uw leven dus ingrijpend veranderen. Het is niet te genezen en wordt meestal erger gedurende de jaren. Blijven oefenen is heel erg belangrijk. Dit kunt u het beste doen in uw eigen omgeving. Behandelaars gespecialiseerd in Parkinson kunt u vinden via Parkinsonnet.

Als u Parkinson heeft, heeft u meestal langdurig fysiotherapie nodig. Als u informatie zoekt over voorzieningen of aanpassingen, kunt u via Parkinsonnet ergotherapie inschakelen.

Ten slotte kunt u met de neurologieverpleegkundige uw praktische vragen bespreken. Zij verwijst u zo nodig door. Verwijst hij of zij u door naar een revalidatiecentrum, dan komt u misschien bij ons terecht.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wij kunnen, als daar behoefte aan is, kijken of er bij u problemen zijn in het nadenken. Daarna kunnen we u adviseren hoe u hier het beste mee kunt omgaan. Bijvoorbeeld bij het houden van uw werk. Zo houdt u zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven.

Wat houdt de behandeling van Parkinson bij het RRC in?

Wat houdt de behandeling van Parkinson bij het RRC in?

Persoonlijk revalidatieplan
Parkinson is zogenaamd niet-aangeboren hersenletsel (NAH). NAH is een ingrijpende diagnose. Wij bieden u dan ook zorg op zowel fysiek als mentaal gebied. NAH en ook de behandeling daarvan is voor iedereen weer anders. Daarom stemmen wij uw revalidatietraject samen met u af op uw situatie. U bent uiteindelijk de ervaringsdeskundige.
Aan het begin van het traject brengt de revalidatiearts samen met u in kaart wat uw problemen zijn en wat u wilt bereiken. Ook de prognose van uw ziektebeeld (hoe zal het gaan verlopen?), uw vragen en mogelijkheden en die van uw omgeving neemt de arts mee in zijn beeldvorming. Op basis daarvan bespreekt hij met u uw persoonlijke revalidatieplan, waarin uw doelen, de inzet van therapie en de geschatte duur van behandeling aan de orde komen.

De eerste revalidatieperiode
Tijdens de eerste periode van de revalidatie kijken uw behandelaars steeds preciezer naar uw persoonlijke mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat de behandeling helemaal voor u op maat is gemaakt. Uw behandelaars zijn altijd op de hoogte van laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Uw krijgt uw behandelingen deels individueel en deels in groepsverband. Bij groepsbehandelingen kunt u denken aan bijvoorbeeld een loopgroep, een afasie-schrijfgroep, een communicatiegroep, valtraining en diverse sportgroepen.

Leren zelf doen
Naar aanleiding van de observaties in de eerste behandelfase wordt het behandelplan samen met u verfijnd. In dat plan staan de doelen die ú graag wilt bereiken centraal. Vaak zijn deze doelen erop gericht om u zo zelfstandig mogelijk uw dagelijkse dingen te laten doen. U weer zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te geven. Waar mogelijk proberen we om u de dingen weer aan te leren zoals u ze gewend was te doen. Dat lukt niet altijd. Het behandelteam zoekt dan samen met u naar andere oplossingen.

Soms lukken bepaalde handelingen niet, of blijven ze moeilijk. Wij kunnen u dan adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een rolstoel, een spalk, een communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Tijdens uw revalidatie nemen de hulpverleners regelmatig met u door hoe het met u gaat en welke doelen u heeft bereikt. Soms is het nodig uw doelen naar boven of naar benden bij te stellen.

Wat vraagt de behandeling van u?

Revalideren is samenspel. Wij zetten ons voor u in, maar we verwachten ook iets van u. Als u gemotiveerd bent en zich zo goed mogelijk inzet, komen we het verst.
Verder is het voor ons belangrijk dat u zelf aangeeft hoe u alles vroeger deed. En wat voor ú belangrijk is. Wij kunnen dan binnen de mogelijkheden de behandeling op uw situatie aanpassen.

Voor wie is revalidatie bij het RRC geschikt?

Niet iedereen met NAH komt terecht in een revalidatiecentrum. Alternatieven zijn bijvoorbeeld eerstelijns therapie (fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk), verpleeghuisrevalidatie (klinisch of in dagbehandeling) of de NAH-afdeling van Rivierduinen.

De revalidatiearts in het ziekenhuis geeft de neuroloog advies over wat voor u de meest geschikte plek is.

Welke behandelvormen zijn er?

Parkinson wordt bij het RRC poliklinische behandeld. Dit betekent dat u één of meer keer per week naar het revalidatiecentrum komt voor behandeling en begeleiding.

Onderdeel van het behandelprogramma voor NAH zijn modules die u in een groep volgt. Hieronder ziet u voorbeelden van welke onderwerpen er voor Parkinsonpatiënten zoal aan bod komen.

Loopgroep A,B en C
Intensieve Arm-Hand training
Functionele Arm-Hand groep
Klokkijken
Informatievoorziening klinische opname
ADL-training
Oriëntatie en dagrooster
NAH familiecursus
Rolstoelrijden
Communicatieadvies
Arbeidsreïntegratie
Zelfstandig innemen medicatie
Lunchgroep
Afasie schrijfgroep
Sport en bewegen

Duur van de behandeling en behandelteam

Hoe lang duurt de behandeling?
Het is lastig om een behandelduur aan te geven. Dat is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

Hoe ziet het behandelteam eruit?
Tijdens uw revalidatie is er een heel team van deskundigen dat u begeleidt. Zij leveren elk hun specifieke bijdrage. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts welke hulpverleners uw behandeling zullen verzorgen. Uiteraard gaat de revalidatiearts daarbij uit van uw persoonlijke vragen en mogelijkheden. De samenstelling van het behandelteam verschilt dus per patiënt.

Feedback en meer informatie

Feedback
Wij geloven dat u uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. We horen het ook graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Klik hier om naar het formulier te gaan.

Meer informatie?