A-Z Behandelingen

MSA

Wat is MSA?

MSA is niet hetzelfde als Parkinson, maar komt voor een groot deel wel overeen. MSA geeft vaak dezelfde verschijnselen als de diagnose Parkinson. De diagnoses zijn dus niet heel scherp afgebakend. Wij volstaan op onze website dan ook met informatie over Parkinson, omdat u aan die informatie voldoende heeft.

Voor meer informatie over MSA kunt u goed terecht bij de Parkinson-patiëntenvereniging.