A-Z Behandelingen

Hersenkneuzing

Wat is hersenkneuzing?

De oorzaak van een hersenkneuzing is een klap tegen het hoofd. Het is de ernstige vorm van hersenschudding. Bij een hersenschudding bent u maximaal 15 minuten buiten bewustzijn, bij een hersenkneuzing is dit vaak langer. Bij een hersenschudding raakt het hersenweefsel niet beschadigd, bij een hersenkneuzing wel.

Er ontstaat een beurse plek in de hersenen. De beurse plek zwelt op met vocht. Soms treedt bij een hersenkneuzing ook een bloeding op. Hersencellen raken op de beurse plek beschadigd. Bovendien nemen vocht en bloed ruimte in, waardoor de hersenen minder plek hebben. Het vocht en bloed trekken in de loop van enkele weken na het ongeluk weg, waardoor de klachten verminderen.

Verschijnselen
U kunt in meer of mindere mate last hebben van:

  • duizeligheid
  • hoofdpijn
  • gestoord geheugen
  • concentratieproblemen
  • lastig oriënterend
  • last van licht en geluid
  • moeite met twee dingen tegelijk doen
  • sneller prikkelbaar
  • sneller moe

Herstel na een hersenkneuzing is voor iedereen anders. De een houdt blijvende klachten, de ander herstelt volledig. Het is in elk geval belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met revalidatie, om de schade zoveel mogelijk te beperken. Bij het RRC hebben wij de expertise in huis om samen met u te werken aan een zo groot mogelijk herstel.

 

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Persoonlijk revalidatieplan
Wij bieden u zorg op zowel fysiek als mentaal gebied.
Aan het begin van het traject brengt de revalidatiearts samen met u in kaart wat uw problemen zijn en wat u wilt bereiken. Ook de prognose van uw ziektebeeld (hoe zal het gaan verlopen?), uw vragen en mogelijkheden en die van uw omgeving neemt de arts mee in zijn beeldvorming. Op basis daarvan bespreekt hij met u uw persoonlijke revalidatieplan, waarin uw doelen, de inzet van therapie en de geschatte duur van behandeling aan de orde komen.

De eerste revalidatieperiode
Tijdens de eerste periode van de revalidatie kijken uw behandelaars steeds preciezer naar uw persoonlijke mogelijkheden. Zo zorgen we ervoor dat de behandeling helemaal voor u op maat is gemaakt. Uw behandelaars zijn altijd op de hoogte van laatste ontwikkelingen op hun vakgebied.

U krijgt uw behandelingen deels individueel en deels in groepsverband. Bij groepsbehandelingen kunt u denken aan bijvoorbeeld een loopgroep, een afasie-schrijfgroep, een communicatiegroep, valtraining en diverse sportgroepen.

Leren zelf doen
Naar aanleiding van de observaties in de eerste behandelfase wordt het behandelplan samen met u verfijnd. In dat plan staan de doelen die ú graag wilt bereiken centraal. Vaak zijn deze doelen erop gericht om u zo zelfstandig mogelijk uw dagelijkse dingen te laten doen. U weer zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven te geven. Waar mogelijk proberen we om u de dingen weer aan te leren zoals u ze gewend was te doen. Dat lukt niet altijd. Het behandelteam zoekt dan samen met u naar andere oplossingen

Soms lukken bepaalde handelingen niet, of blijven ze moeilijk. Wij kunnen u dan adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een rolstoel, een spalk, een communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.

Tijdens uw revalidatie nemen de hulpverleners regelmatig met u door hoe het met u gaat en welke doelen u heeft bereikt. Soms is het nodig uw doelen naar boven of naar beneden bij te stellen.

Voor wie is revalidatie bij het RRC geschikt?

Niet iedereen met niet-aangeboren hersenletsel komt terecht in een revalidatiecentrum. Alternatieven zijn bijvoorbeeld eerstelijns therapie (fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk), verpleeghuisrevalidatie (klinisch of in dagbehandeling) of de NAH-afdeling van Rivierduinen. De revalidatiearts in het ziekenhuis geeft de neuroloog advies over wat voor u de meest geschikte plek.

Welke behandelvormen zijn er?

Klinische revalidatie
Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in de kliniek van het revalidatiecentrum waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Zo kunt u ook in uw eigen omgeving aftasten hoe het met u gaat en of u vorderingen maakt. Wat u thuis goed lukt, of juist lastig blijk te vinden, kunt u dan weer bespreken met uw behandelaars. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt uw herstel.

Aanvullende informatie over klinische revalidatie leest u hier.

Poliklinische revalidatie
U komt u één of meer keer per week naar het revalidatiecentrum voor behandeling en begeleiding. Meer informatie over poliklinieken vindt u hier.

Onderdeel van het behandelprogramma voor NAH zijn modules die u in een groep volgt. Hieronder ziet u voorbeelden van welke onderwerpen daar zoal aan bod komen.

Loopgroep A,B en C
Intensieve Arm-Hand training
Functionele Arm-Hand groep
Klokkijken
Informatievoorziening klinische opname
ADL voor CVA patiënten
Oriëntatie en dagrooster
NAH familiecursus
Rolstoelrijden
Communicatieadvies
Arbeidsre-integratie
Zelfstandig innemen medicatie
Lunchgroep
Afasie schrijfgroep
Sport en bewegen

Duur van de behandeling en het behandelteam

Hoe lang duurt de behandeling?
Het is lastig om een behandelduur aan te geven. Dat is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

Hoe ziet het behandelteam eruit?
Tijdens uw revalidatie is er een heel team van deskundigen dat u begeleidt. Zij leveren elk hun specifieke bijdrage. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts welke therapeuten uw behandeling zullen verzorgen. Uiteraard gaat de revalidatiearts daarbij uit van uw persoonlijke vragen en mogelijkheden. De samenstelling van het behandelteam verschilt dus per patiënt.