A-Z Behandelingen

Hartritmestoornissen

Wat zijn hartritmestoornissen?

Een hartritmestoornis is een steeds terugkerende verstoring van het hartritme. Er zijn verschillende afwijkingen:

 • het hart klopt te snel
 • het hart klopt te langzaam
 • het hart klopt onregelmatig
 • de boezems en kamers werken niet goed samen

Als de hartslag steeds boven de 100 slagen per minuut is, dan noemt men dit tachycardie. Een hartslag onder de 50 slagen per minuut heet bradycardie. Er zijn dus veel verschillende hartritmestoornissen die elk een eigen behandeling hebben en ook verschillen in ernst van beloop. Vaak zijn ze onschuldig maar soms kun je er aan overlijden.

Oorzaken
Bij een hartritmestoornis is er iets mis met de vorming van de elektrische prikkel of met de geleiding van die prikkel. De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van een ritmestoornis zijn:

 • ouderdom
 • een te snel werkende schildklier
 • een doorgemaakt hartinfarct
 • hartspierziekte (cardiomyopathie)
 • hartfalen
 • een operatie aan het hart
 • gebruik van bepaalde stoffen zoals tabak, alcohol en drugs
 • aangeboren hartafwijking

Klachten
Wordt een hartritmestoornis altijd opgemerkt? Nee, sommige mensen voelen het goed als hun hart op hol slaat. Voor anderen zijn de klachten minder duidelijk. Klachten die veel voorkomen zijn:

 • hartkloppingen
 • hartoverslagen
 • een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst
 • transpireren
 • misselijkheid
 • een licht gevoel in het hoofd
 • onprettig, angstig of benauwend gevoel

Bovenstaande informatie is afkomstig van de website van de Hartstichting.

Voor wie is revalidatie zinvol?

In het ziekenhuis was alle aandacht gericht op uw lichamelijke herstel. Eenmaal thuis zal uw blik meer op de toekomst gericht zijn. U wordt nu geconfronteerd met de consequenties van de hartritmestoornissen. Dan zou u tegen de volgende problemen en vragen kunnen aanlopen:

 • Welke inspanning kan ik nog aan?
 • Ik heb een pacemaker gekregen; wat zijn daar de consequenties van?
 • Stel dat er wat gebeurt. Ik durf niet meer alleen te zijn.
 • Hoe ziet mijn toekomst eruit met deze hartaandoening?
 • Ik wil graag sporten maar ik durf niet goed.

Als u aan de slag wilt om uw conditie te optimaliseren en hulp bij uw vragen en onduidelijkheden te krijgen, dan is revalidatie zinvol voor u.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Hartrevalidatie zorgt ervoor dat u meer inzicht krijgt in uw hartaandoening en uw eigen reacties erop. Daardoor zult u beter kunnen omgaan met uw hartaandoening. In de eerste plaats fysiek, maar ook mentaal. Ook ondersteunen we u bij veranderingen in uw leefstijl, zodat de kans op hartproblemen in de toekomst afneemt. Een team van verschillende behandelaars helpt u hierbij. Afhankelijk van uw situatie zijn dat:

 • cardioloog en algemeen arts
 • functieassistent
 • fysiotherapeut
 • sport- en spelleider
 • maatschappelijk werker
 • psycholoog
 • diëtist
 • logopedist
 • seksuoloog

Fysieke training
Het fysieke onderdeel van de revalidatie houdt in dat u twee à drie keer per week in ons revalidatiecentrum komt trainen. Tijdens de training krijgt u begeleiding van deskundige fysiotherapeuten en bewegingsagogen. Zij houden uw hartslag en bloeddruk in de gaten en zorgen voor een goede opbouw van het trainingsprogramma. Er is ook altijd een arts op de afdeling aanwezig. Op grond van uw intake en fietstest stelt de arts voor u de veilige trainingsgrenzen vast. Als zich een probleem voordoet, is hulp direct voorhanden. Door de deskundige begeleiding die u krijgt in het Rijnlands Revalidatie Centrum zult u zich vertrouwd voelen om steeds verder de veilige ‘grenzen’ van uw conditie te gaan opzoeken. U leert wat u niet kunt, en vooral wat u wél kunt. Dat maakt dat u weer vertrouwen in uzelf krijgt. Als het mogelijk is, verbetert u ook uw conditie tijdens revalidatie.

Psychosociale ondersteuning
Naast het verbeteren van uw lichamelijke conditie besteden we ook aandacht aan de emotionele gevolgen van ritmestoornissen. Ritmestoornissen zijn nogal eens onvoorspelbaar, geven onrust, veroorzaken angst. Soms zult u aanpassingen moeten doen, omdat u minder energie heeft. Dit kan van invloed zijn op uw sociale leven. De psycholoog en de maatschappelijk werker kunnen u helpen om met de gevolgen van uw aandoening om te gaan. Niet alleen u maar ook uw naasten hebben te maken met een situatie die veranderd is. Ook zij kunnen hulp krijgen van een maatschappelijk werker of psycholoog.

Informatiebijeenkomsten
Iedere patiënt krijgt vier verschillende informatiebijeenkomsten aangeboden. Hier hoort u veel over uw hartaandoening en hoe u ermee om kunt gaan en kunt u vragen stellen. Voor iedere patiënt is er ook een introductieles Ademhaling- en Ontspanningsoefeningen (A&O). Ook uw eventuele partner en familieleden hebben te maken met veranderingen door uw hartaandoening. Zij zijn daarom ook welkom bij de informatiebijeenkomsten.

Naast de vier informatiebijeenkomsten uit het basisprogramma kunt u, op indicatie, ook deelnemen aan specifieke groepscursussen, bijvoorbeeld ‘stressmanagement’ en ‘gedragsverandering’.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de arts en de overige behandelaars doelen vast. Bijvoorbeeld het oppakken van een sport, stoppen met roken of (gedeeltelijke) hervatting van uw werk. Als u voor uzelf weet wat u wilt, dan gaan de behandelaars daar samen met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk.

Het verloop van de behandeling

1. Intake en screening
Om voor u een goed revalidatieprogramma samen te stellen, moeten we eerst weten wat uw huidige conditie en situatie is. Daarom begint de revalidatie met een aantal onderzoeken. Uw partner of naaste is van harte welkom bij alle onderzoeken en gesprekken, behalve tijdens de fietstest.

De intakeprocedure bestaat uit:

 • intakegesprek met de arts
 • fietstest
 • uitslaggesprek met de arts
 • intakegesprek met de fysiotherapeut
 • eventueel een intakegesprek met de maatschappelijk werker
 • eventueel intakegesprek met de psycholoog

2. De behandeling
Uw revalidatie is gebaseerd op een basisprogramma dat bestaat uit:

Naast het basisprogramma krijgt u zo nodig individuele begeleiding van een maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist, logopedist en seksuoloog. Ook kunt u deelnemen aan specifieke groepscursussen bijvoorbeeld stressmanagement en gedragsverandering bij overgewicht.

3. Afsluiting
Na het voor u, van tevoren, vastgestelde aantal trainingen vindt ter afsluiting een laatste fietstest plaats. Naast het doornemen van de resultaten van deze ‘eindfietstest’ bespreekt de arts in het uitslaggesprek met u het verloop van uw revalidatie en hoe u na uw revalidatie verder gaat. Ook zal -indien van toepassing- de werkhervatting aan de orde komen. Verder zal de arts met u bespreken in hoeverre u zich mag belasten bij sporten en bewegen. Daarbij valt te denken aan regelmatig wandelen en fietsen, maar bijvoorbeeld ook begeleid sporten bij een fysiotherapiepraktijk of sportschool. U kunt ook sporten in het RRC als u het prettig vindt om onder onze begeleiding te blijven. Dit programma heet Fit 4 Life.

Uw huisarts, cardioloog en eventueel (op uw verzoek) andere artsen krijgen een verslag van de revalidatie. Voor vervolg van de medische zorg kunt u na de revalidatie terecht bij uw huisarts of cardioloog.

Als u ons revalidatieprogramma wilt volgen, heeft u een verwijzing van uw cardioloog of (huis)arts nodig. Ook de bedrijfsarts kan u verwijzen voor hartrevalidatie.

Hoe lang duurt de behandeling?

Afhankelijk van wat u nodig heeft duurt hartrevalidatie 2 tot 4 maanden.

Van huis uit revalideren of opgenomen in de kliniek?

Hartrevalidatie vindt meestal poliklinisch plaats. U komt dan één of meerdere keren per week naar het revalidatiecentrum voor therapie.

Als u vanwege de ernst van uw aandoening (nog) niet thuis kunt verblijven, is een aantal plaatsen beschikbaar in de kliniek van het revalidatiecentrum. U verblijft daar dan tijdelijk en krijgt dagelijks een individueel revalidatieprogramma aangeboden. Totdat u voldoende hersteld bent om naar huis te gaan. Dan volgt er meestal nog een poliklinisch gedeelte.

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen wij u twee tot drie keer per week naar het revalidatiecentrum te komen. Daarnaast heeft u nog de reistijd. Het is dan ook een intensieve periode. U kunt deze tijd zien als een investering in uzelf. U doet er dan ook goed aan om het genoemde aantal uren vrij te maken. Bijvoorbeeld door minder te werken of oplossingen te vinden voor andere verplichtingen zoals het huishouden of het oppassen op (klein)kinderen.

Feedback
Ook vragen we u dat u gemotiveerd bent want revalidatie gaat niet vanzelf. Tijdens de behandeling vragen we u ook om steeds actief mee te denken. Koppel uw ervaringen terug naar de behandelaars, stel uw vragen en geef aan hoe u de dingen beleeft en voelt. De behandelaars zullen u daarop zo goed mogelijk informeren, adviseren en de begeleiding toespitsen op uw persoonlijke situatie. Op die wijze kunnen we gezamenlijk uw persoonlijke doelen verwezenlijken.

Hoe gaat de aanmelding?

Als u ons revalidatieprogramma wilt volgen, heeft u een verwijzing van uw cardioloog of (huis)arts nodig. Ook de bedrijfsarts kan u verwijzen voor hartrevalidatie.