A-Z Behandelingen

Dwarslaesie

Wat is een dwarslaesie?

Door het ruggenmerg lopen vele zenuwbanen. Beschadiging (‘laesie’) van de zenuwbanen in het ruggenmerg verbreekt het contact tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen.

De spieren onder het niveau van de beschadiging ontvangen dan geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd raken. De huid en de organen geven geen signalen meer aan de hersenen, met als gevolg gevoelloosheid van de huid.

We spreken van een complete dwarslaesie als de zenuwbaan helemaal geen signaal meer doorgeeft. Het heet een incomplete dwarslaesie als er nog wat signaal doorgegeven wordt. En dat geldt voor zowel de kracht als het gevoel. In ons revalidatiecentrum behandelen we alleen de zogenaamde acute lage dwarslaesies en complicaties bij hoge dwarslaesies.

Patiënten met een dwarslaesie kunnen verschillende problemen krijgen, bijvoorbeeld doorlig- en doorzitplekken (decubitus), urine- en ontlastingsproblemen en spasmen van de benen.

Voor wie is revalidatie zinvol?

Als u een (acute) dwarslaesie krijgt, zult u waarschijnlijk veel activiteiten weer opnieuw moeten leren uitvoeren. Denk hierbij aan verplaatsen, ADL activiteiten, goed zitten, activiteiten in huis en werkzaamheden. Ook kunt u problemen hebben door spasme en met de werking van uw blaas, darmen en geslachtsorganen. Mentaal is een dwarslaesie ook heel wat om te verwerken.

Omdat het een zeer complexe aandoening kan zijn met verschillende problemen tot gevolg, bent u het beste gebaat bij een revalidatiebehandeling. Tijdens revalidatie krijgt u namelijk hulp van verschillende soorten behandelaars. Van een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een bewegingsgagoog en een maatschappelijk werker en soms een psycholoog. Samen pakken zij uw verschillende problemen aan.

Revalidatie is vooral zinvol als de verwachting is dat u zich op termijn thuis kunt redden, eventueel met aanpassingen en met hulp van thuis- of mantelzorg. En als u in staat bent om zich goed in te zetten voor uw herstel en een redelijk tempo aankunt.

Wat houdt de behandeling bij het RRC in?

Tijdens revalidatie leert u om alledaagse bezigheden zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Dat kan door de verlamde romp en/of ben(en) te trainen. Of door handelingen op een andere manier aan te leren. Op een slimmere manier die minder moeite kost. Dan zijn er nog hulpmiddelen. U krijgt van ons hulp bij het aanvragen van eventuele hulpmiddelen en voorzieningen. Wij leren u er ook mee omgaan. U krijgt ook hulp op het gebied van vrije tijd, sport, werk, dagbesteding, sociale voorzieningen en financiële regelingen. Alles om zo veel mogelijk uw leven weer op te pakken.

Afhankelijk van de thuissituatie en of u zich daar voldoende kunt redden is het mogelijk de eerste tijd in onze kliniek te verblijven.
U gaat met ontslag uit de kliniek als u zich thuis zonder hulp en veilig redt. Eenmaal thuis gaat u verder met poliklinische revalidatie. Dat betekent dat u meerdere keren per week naar het RRC komt voor therapie.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw doelen vast. Deze zijn gerelateerd aan de hulpvragen die u stelt en waar u aan wilt werken. Als u voor uzelf weet wat u wilt, en de therapeuten zullen u daarbij meehelpen waaraan te denken, dan gaan de therapeuten daar samen met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk bij.

Mentaal
Een dwarslaesie is niet alleen voor uw lichaam een ingrijpende gebeurtenis. Ook mentaal en emotioneel doet het heel veel met u. Het verliezen van een werkend lichaamsdeel houdt in dat u afscheid moet nemen van een compleet lichaam en van wat u daarmee kon. Hierdoor kan u somber worden. Niet alleen u maar ook uw naasten moeten wennen aan een nieuwe situatie. Tijdens de revalidatie krijgen u en uw naasten daarom hulp van een maatschappelijk werker en een psycholoog.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van uw behandeling is afhankelijk van de ernst van uw problemen. Zowel klinisch als poliklinisch kan dat soms wel maanden duren. Poliklinisch komt u dan enkele keren per week naar het centrum voor behandeling. U moet er rekening mee houden dat revalidatie als zwaar wordt ervaren en ook thuis veel tijd kan vragen.

Wat vraagt de behandeling van u?

Tijdens de behandeling vragen we u steeds meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen er namelijk voor zorgen dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. We horen het ook graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Aanmelding en vergoeding

Voor revalidatie heeft u een doorverwijzing nodig van uw arts of medisch specialist

Uw zorgverzekering vergoedt de behandeling.