A-Z Behandelingen

CIDP

Wat is CIDP (neuropathie)?

CIDP staat voor chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie en is een zogenaamde polyneuropathie. Het ontstaat vaak heel langzaam. Het dieptepunt is vaak pas na een paar maanden. Ook kan de ziekte soms ineens opvlammen, terwijl het weg leek te zijn. De oorzaak kan dan een ontsteking zijn.

CIDP komt bij mannen en vrouwen voor, en op alle leeftijden. Vaak gebeurt dat niet: jaarlijks krijgen in Nederland 30 tot 300 mensen CIDP.

Herstel
Herstel van CIDP is mogelijk met de juiste behandeling. Spontaan herstel komt ook voor. Veel mensen met CIDP reageren goed op speciale medicijnen. Bij het RRC hebben wij de expertise in huis om uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor wie is revalidatie zinvol?

Poliklinische revalidatie is zinvol voor u als een neuropathie u beperkt in uw leven. Alledaagse bezigheden kunnen dan een grote opgave zijn. Bijvoorbeeld lopen, wassen, aankleden, eten, het huishouden doen, werken, vrijetijdsbesteding of vervoer.

U kunt dan vragen hebben als:

– Ik zou makkelijker willen lopen, niet struikelen.
– Ik heb moeite om wat te pakken met mijn handen. Daardoor kan ik niet meer werken, schrijven. Fietsen lukt niet goed. Wat kan ik daaraan doen?
– Is er een sport die ik kan uitoefenen? Kan ik in mijn vrije tijd wat leuks doen?

Een aandoening met verschillende problemen dus. Revalidatiebehandeling kan u mogelijk daarbij helpen. Als er een indicatie wordt gesteld door een revalidatiearts kunt u namelijk hulp krijgen van verschillende soorten behandelaars. Van een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een psycholoog en een bewegingsagoog. Een instrumentmaker kan betrokken worden voor het maken van een spalk. Zo worden uw verschillende problemen aangepakt.

Wat houdt de behandeling van CIDP bij het RRC in?

Tijdens revalidatie leert u om alledaagse handelingen zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Dat kan door de arm of het been met een neuropathie te trainen. Maar meestal door activiteiten op een andere manier aan te leren. En dan zijn er nog hulpmiddelen die u kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld een goede enkelvoetorthese (spalk) voor als het lopen moeilijk gaat, kleine hulpmiddelen voor in de keuken of voor aan-en uitkleden. Wij leren u er ook mee omgaan. U kunt ook hulp krijgen op het gebied van vrije tijd, uw werk weer oppakken, dagbesteding, sociale voorzieningen en financiële regelingen. Alles om zo veel mogelijk uw leven weer op te pakken.

Werken aan uw doelen
U stelt samen met de revalidatiearts en de behandelaars uw hulpvragen vast, waarna wij met u gaan nadenken over wat u kunt bereiken. U weet vast wel wat u graag zou willen. Als u voor uzelf weet wat u wilt, dan gaan de therapeuten daar samen met u naartoe werken. Zolang het binnen uw mogelijkheden ligt natuurlijk. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk bij.

Hoe lang duurt de behandeling?

De duur van de revalidatie verschilt per persoon. Van alleen het laten maken van bv een enkelvoetorthese (beenspalk) waarvoor u enkele keren op het spreekuur van de revalidatiearts komt samen met de instrumentmaker tot uitgebreide revalidatiebehandeling. Gemiddeld duurt een poliklinische revalidatieperiode vier maanden.

Wat vraagt de behandeling van u?

Voor de behandeling vragen we u twee tot drie keer per week naar het revalidatiecentrum te komen. Naarmate de behandeling vordert vragen we u meer en meer om zelf uw beslissingen te nemen. Dit principe noemen we ook wel ‘eigen regie’. We willen namelijk dat u ook na de behandeling in staat bent om goed met uw aandoening om te gaan. Zelf afwegingen te maken en oplossingen te vinden. Wíj doen het niet voor u. We leren u om het zélf te doen.

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Feedback en praktische informatie

Feedback
Wij geloven dat u zelf uiteindelijk het beste weet wat goed voor u is. Wat voor u het beste werkt. Daarom horen we het graag als u aanvullende ideeën heeft voor uw behandeling. Wij vinden het fijn als u meedenkt. Ook horen we het graag als u twijfels heeft over de aanpak. Of als het contact met een behandelaar niet helemaal lekker loopt. Schroom vooral niet om het ter sprake te brengen.

Praktische informatie die u nodig kunt hebben voor u revalidatie vindt u hier.